feedforward do it yourself

de 10 gedragsregels

 1. Als do-it-yourself relatie ben ik verantwoordelijk voor het aanmaken van users. Ik zorg dat deze users gecertificeerd zijn door het volgen van de feedforward eCourse.
 2. Ik ga verantwoordelijk om met mijn eigen inloggegevens.
 3. De resultaten (tabellen en grafieken) die ik (en alle users) ontvang in Word, pas ik niet aan en bij opnamen in mijn eigen rapportage gebeurd dit alleen met bronvermelding (©Copyright feedforward analyse™).
 4. Ik (en alle users) ben zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens van deelnemers, het selecteren van deelnemers voor groepsresultaten en het verspreiden van deze resultaten.
 5. Ik (en alle users) ben zelf verantwoordelijk voor het aantal respondenten per feedforward analyse™ en begrijp dat een minimum van vijf (5) noodzakelijk is voor een terugkoppeling.
 6. Ik accepteer dat ik aan het eind van ieder kwartaal een overzicht en factuur ontvang voor de licentie fee en het aantal afgeronde feedforward analyses in dat kwartaal.
 7. Ik (en alle users) respecteer de anonimiteit van alle respondenten.
 8. Onze organisatie handelt niet in strijd met Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut)
 9. Ik accepteer dat alle data anoniem wordt toegevoegd aan de wetenschappelijke feedforward database voor onderzoek en publicaties.
 10. Ik begrijp dat wanneer ik in strijd handel met deze gedragsregels, Direction Europe BV het recht voor zich houdt om het contract te verbreken.

Rechten als feedforward do-it-yourself relatie

 1. Recht om de feedforward analyse™ te gebruiken binnen mijn eigen organisatie.
 2. Zonder bijbetaling recht op updates, helpdesk tijdens kantooruren, gebruik logo en feedforward analyse™ (marketing) materiaal.
 3. Recht om zelf op basis van de resultaten een verbeterplan, opleidingstraject, coachtraject, etc. op te stellen en uit te voeren.
 4. Recht om de feedforward analyse™ te gebruiken als onderdeel van een eigen (in de breedste zin) programma/traject (change management, management-development, strategieplan, etc.).
 5. Recht om de feedforward analyse™ in te zetten voor een periode van maximaal drie (3) jaar (met uitzondering van schending gedragsregels). Daarna wordt het met wederzijds goedkeuren verlengt.
 6. Recht om uiterlijk één (1) dag voor ieder kwartaal de licentie op te zeggen.

onze diensten

 
 

GGZ Noord-Holland-Noord
Heineken
Park Plaza
ABN Amro
Wageningen UR
Xerox