feedforward workshop

rollen verduidelijken, positionering verstevigen, beter samenwerken, prestaties verbeteren, etc....

Hoe creëert u synergie in een team? Begrijpt u welke dynamieken verbeteringen in de weg staan? De feedforward workshop is een zeer effectieve manier om de aanwezige individuele- en groepskwaliteiten vast te stellen en daarna samen, vanuit een positieve dialoog, de synergie te vergroten.

De feedforward workshop helpt teams bij het:

  • verbeteren van de onderlinge samenwerking;
  • volledig benutten van het potentieel in het team;
  • stimuleren van verbetering en vernieuwing;
  • creëren van een positieve aanspreekcultuur;
  • samenstellen van een divers en High Performance Team.

Met de feedforward analyse™ verduidelijkt u op een positieve en constructieve manier rollen, verstevigt u de positionering en verbetert u de prestaties van uw team of afdeling.

Bezoek deze pagina, wanneer u meer wilt weten over onze trainingen en workshops!

Bent u geïnteresseerd in een workshop voor uw team?

Maak een afspraak met ons!

 

“Wij doen wel vaker trainingen in teamverband en daarvoor moet je je best kwetsbaar opstellen.
Daarbij past een positieve terugkoppeling beter dan wanneer je focust op negatieve zaken, of dat wat er niet is.”
KARIN VAN DER PLOEG – Manager Liandon – Team Strategisch Omgevingsmanagement


Mogelijke opzet feedforward workshop

De feedforward analyse™ workshop  is het ideale instrument om op een positieve en constructieve manier rollen in teams en op afdelingen te verduidelijken, positionering te verstevigen en prestaties te verbeteren. De workshop bestaat uit drie onderdelen:

A. In aanloop naar de workshop: feedforward rapportage, inclusief terugkoppelgesprek

Doel: inzicht krijgen in je persoonlijke kwaliteiten en jouw mogelijk toegevoegde waarde

De rapportage: De feedforward analyse™ gaat op zoek naar je kwaliteiten en wanneer jij op je best bent. De analyse helpt je bepalen wanneer jij de grootste toegevoegdefeedforward-workshop waarde voor je organisatie brengt.  Deze analyse geeft de belangrijkste kwaliteiten binnen High Performance Teams en Organisaties weer en heeft een opzet die positief en groei georiënteerd is. Respondenten geven 48 kwaliteiten aan die zij bij jou vooral terug zien. De analyse zoekt naar jouw kracht en kijkt vervolgens naar mogelijkheden deze nog verder te ontwikkelen en verstevigen. Positieve kwaliteiten krijgen de nadruk, zowel die je al hebt ontwikkeld als die je nog verder kunt ontwikkelen. Deze positieve op groei georiënteerde insteek maakt dat het vragen om feedforward leuker wordt en je omgeving je graag deze inzichten geeft.

Je eigen analyse kun je met dit feedbackinstrument afzetten tegen hoe anderen je kwaliteiten zien en ervaren. Komen ze overeen? Of zijn er grote verschillen?

Persoonlijk terugkoppelgesprek: De deelnemers ontvangen digitaal de persoonlijke feedforward rapportage, met daarbij een korte huiswerkopdracht. Een feedforward expert zal daarna met
alle deelnemers een individueel terugkoppelgesprek voeren om antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Welke drie kwaliteiten dicht jij toe als essentieel voor jouw rol/ toekomstige rol binnen je afdeling/organisatie?
  • Hoe uitgesproken ben je in je gedrag volgens de respondenten? Hoeveel van het totaal aantal kwaliteiten zijn er aangevinkt? Zie jij jezelf ook zo (weinig) uitgesproken?
  • Welk ‘beeld’ roepen de eerste tien aan jou toegedichte kwaliteiten bij je op: wat voor persoon is dat? Is dit beeld gelijk aan jouw eigen top 10?
  • Waar liggen de nadrukken in de combinatie van clusters van kwaliteiten? Welk ‘overall’ beeld haal je hier uit over hoe jij overkomt op anderen?
  • Wanneer je het overall beeld over jezelf nu naast de door jou als eerste genoemde kwaliteiten legt die essentieel zijn voor jouw rol en functie, welke actiepunten ga je dan formuleren om nog meer het verschil te maken?

B. Plenaire feedforward workshop

Doel: Elkaars krachten erkennen en herkennen om daarna nog beter te benutten om het verschil te maken.

feedforward-workshop-2Hierna zal een feedforward workshop gepland worden met alle betrokkenen, tijdens welke de deelnemers de individuele resultaten met elkaar delen. Ook krijgen de betrokkenen inzicht in de groepsresultaten/ het groepsprofiel. Samen wordt onderzocht op welke kwaliteiten (en hoe) de betrokkenen elkaar effectiever kunnen benutten en bestaande en toekomstige samenwerking(en) en/of positionering steviger maken.

Naast het delen van elkaars kwaliteiten wordt een team zich ervan bewust dat ze al die kwaliteiten nodig hebben om met elkaar gedragen besluiten te nemen en succesvol te functioneren als team. Ook worden ‘beelden’ uitgewisseld met elkaar hoe een ieder naar de nieuwe rol, samenwerking en/of positionering kijkt en hoe hierin effectief stappen te maken met elkaar. We voeren het niet eerder gevoerde gesprek, zodat de kern ‘boven water komt’ en ieders perspectief geïncludeerd kan worden. We ronden pas af wanneer we samen hebben besloten welke volgende stappen tot actie het meest effectief lijken te zijn en maken afspraken hoe deze te realiseren. Ieder zal zich gehoord voelen en aangezet zijn tot actie in deze feedforward workshop in het kader van een stevigere positionering, een effectievere samenwerking en of een ander thema in welk kader men dit traject is aangegaan.

C. Terugkomdag / Intervisie

Op een later moment wordt een of meerdere terugkomdagdeel/dag(en) of intervisiemoment(en) gepland, waarin we stil staan bij wat er goed gaat en wat nog lastig lijkt te zijn. Zo leren we met elkaar te leren, ‘on the job’. Door discipline in de eigen praktijk op te brengen leert een team wat het beste werkt voor hun specifieke team en hoe zij elkaar hierin kunnen ondersteunen.

Meer weten? Neem contact op!

 

onze diensten

 
 

Merem
Tabijn
Qirion
RTL Nederland
St Jansdal
Actor