Positieve feedback / aanspreekcultuur creëren

aanspreken met impact – positief beïnvloeden van resultaat – open- en actiegerichte dialoog

Het belang van een Open- en Actiegerichte Aanspreekcultuur wordt onderschreven door ons wetenschappelijk onderzoek naar High Performance Organisaties, waar we spreken van het voeren van een open- en actiegerichte dialoog met elkaar:

  • De dialoog dient open te zijn = 2-richting, het andere perspectief mag er ook zijn;
    best lastig want ‘daar vind je vaak wat van als dat anders is dan jouw eigen perspectief’.
  • De dialoog dient actiegericht te zijn = met oog op het realiseren van het collectieve resultaat;
    best lastig wanneer er veel individuele belangen aandacht krijgen.

Ook wordt duidelijk waarom een open- en actiegerichte aanspreekcultuur van belang is en wat het van organisaties vraagt, wanneer we het Positieve feedback / aanspreekcultuur creërenmodel voor ‘het succesvol samen realiseren van resultaat’ van Lencioni volgen: Er is vertrouwen nodig, om in een open dialoog elkaars perspectieven te kunnen beluisteren en daarover het debat (‘conflict’) aan te durven gaan. Pas als er ook naar jouw perspectief is geluisterd en besluitvorming duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd (jouw perspectief daarin meegewogen) voel je je betrokken en ben je in staat jezelf en anderen aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden. Dan hoef je ook geen sabotagegedrag meer te vertonen in termen van: over elkaar praten i.p.v. met elkaar, te lief zijn voor elkaar, geen fouten durven maken, ja zeggen en nee doen etc. Dit alles met het oog op het  succesvoller realiseren van het collectieve resultaat.

“Muriel leerde mij dat vertrouwen niet ontstaat op groepsniveau of organisatieniveau, maar op individueel niveau. Het is een actief werkwoord, je kunt er aan bouwen. Vertrouwen moet groeien. Dàn pas gebeurt er wat. Op een gegeven moment zie je het ook gebeuren. Dat is het mooie eraan.”
Odile van Elderen – Senior beleidsadviseur P&O – Scholengroep Het Plein

Leer hoe je in jouw team en/of organisatie een positieve feedbackcultuur creëert, met meer impact. Door elkaar effectiever aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheden, volgen de gewenste financiële en strategische resultaten en worden ieders kwaliteiten daarin optimaal benut.

“Eigenlijk is feedforward iets waar we allemaal, binnen het management team, sterk mee bezig zijn. We zijn ons ervan bewust dat je zo’n nieuwe aanspreekcultuur niet zomaar in 1 keer kan uitrollen. Zoiets vraagt tijd, maar we komen er wel. Stap voor stap.”
Suzanne Verboon – Team Manager RVO

Meer weten? We helpen u graag verder!

RVO
Vesteda
St Jansdal
Bouter Group
Bureau Raad voor de Rechtspraak
Universiteit Utrecht