feedforward analyse

feedforward rapportage

Heldere en actiegerichte feedforward rapportage

Download via deze link een voorbeeldrapportage (individueel rapport)!


feedforward rapportageGeen droge cijfers

De rapportage geeft inzicht in uw management- en leiderschapskwaliteiten die je helpen bouwen aan een High Performance Team en Organisatie. De rapportage laat zien welke kwaliteiten met nadruk aan u worden toegedicht. Uw eigen analyse kunt u met dit feedbackinstrument afzetten tegen hoe anderen uw kwaliteiten zien en ervaren. Komen ze overeen? Of zijn er grote verschillen? En hoe wilt u eigenlijk dat anderen u zien? Welke kwaliteiten zijn essentieel voor het succesvol uitoefenen van uw taak/rol en functie?

“Indrukwekkend rapport, zorgvuldig en duidelijk. Complimenten!”
Guido Roijen – HR manager Vesteda


Positief en groei-georiënteerd: stimuleert leren!

De feedforward analyse™ zoekt naar de kwaliteiten die met nadruk zichtbaar zijn en kijkt vervolgens naar mogelijkheden deze nog verder te ontwikkelen en effectiever in te zetten. Positieve kwaliteiten krijgen de nadruk, zowel die u al hebt ontwikkeld als die u nog verder kunt ontwikkelen. Willen verbeteren en het formuleren van leerambities komt als vanzelf en is zelfs leuk!


Individuele- en groepsrapportage

U ontdekt hoe u met uw kwaliteiten nog meer het verschil kunt maken binnen uw team en organisatie.

U leert met welke kwaliteiten uw collega’s het verschil maken. Inzicht krijgt u in de kwaliteiten die in uw team worden gezien en waar u en uw collega’s elkaar juist nog meer kunnen aanvullen. Dit komt niet alleen de interne samenwerking en positionering ten goede. Ook de positionering van uw team naar andere teams toe wordt meer inzichtelijk.


3 feedforward pijlers

De wetenschappelijke validatie van de kwaliteiten van leiders en managers binnen High Performance Teams en Organisaties legde drie feedforward pijlers bloot: Authentiek zijn, Mensgericht aansturen en Ondernemen. Er is geen optimale verdeling te noemen en dus geen betere of slechtere verdeling. Alleen wanneer u de taak waar u en/of uw team/organisatie voor staat naast de analyse legt, kunt u spreken van een meer of minder succesvol profiel van kwaliteiten.


Gevalideerde management- en leiderschapskwaliteitenfeedforward rapportage

Om uw organisatie succesvol te maken heeft u zowel management- als leiderschapskwaliteiten nodig. Beide zijn noodzakelijk om excellent te presteren. We gebruiken hierbij diverse indelingen van kwaliteiten, gelinkt aan Management dan wel Leiderschap geformuleerd door o.a. Harvard, HPO Center, Forbes en Business Insider.

Beide zijn essentieel voor het succes van een organisatie: een organisatie heeft zowel leiders als managers nodig.


Inzicht in ‘harde en zachte’ en ‘individuele en relationele’ kwaliteiten

Om uw organisatie succesvol te maken heeft u zowel ‘harde’ als ‘zachte’ kwaliteiten nodig. Daarnaast zijn ook individuele en relationele kwaliteiten van belang. De ene verdeling is ook hier weer niet beter dan de andere. Beide zijn noodzakelijk om excellent te presteren. De context (taak/functie/rol) bepaalt welke verdeling het meest effectief is.


In het Nederlands en Engels

De feedforward analyse™ en rapportage is momenteel beschikbaar in het Nederlands en Engels. De respondenten kunnen kiezen in welkeexample individual feedforward report taal zij de feedforward analyse™ invullen. Daarna kan de feedforward rapportage in het Nederlands of Engels worden opgemaakt. Is een andere taal gewenst? Laat het ons weten!


Sluit aan op uw functie/taak/rol

U wordt in de feedforward rapportage geholpen om focus te krijgen op de kwaliteiten die van belang zijn voor uw functie/taak/rol of juist de veranderende functie/taak/rol. In een groepsrapportage kijken we ook naar de kwaliteiten die van belang zijn voor de betreffende afdeling/organisatie.


Gedrag(salternatieven)

De feedforward analyse™ zoekt naar de kwaliteiten die al zichtbaar zijn. De feedforward rapportage laat zien welke kwaliteiten met nadruk aan u worden toegedicht. Vervolgens zoomt de analysePositief en groei-georiënteerd - stimuleert leren in op mogelijkheden om deze nog verder te ontwikkelen door het resultaat wat deze beogen positief te verstevigen. Positieve kwaliteiten krijgen de nadruk, zowel die u al heeft ontwikkeld als die u nog verder kunt ontwikkelen. Iedere kwaliteit is gedefinieerd in concreet gedrag. Dit maakt dat gedragsalternatieven duidelijk worden gedurende de analyse.

Bijvoorbeeld: “U beoogt snel daadkrachtig resultaat neer te zetten, dat is waar u op gericht bent (de kwaliteiten ‘daadkracht’ en ‘resultaatgerichtheid’ worden met nadruk aan u toegedicht). “Dat zijn uitstekende kwaliteiten. Nog mooiere en krachtiger resultaten zou u mogelijk realiseren wanneer u wat meer draagvlak zou hebben voor die resultaten bij uw collega’s en medewerkers” (u laat bijvoorbeeld een zeer individualistisch beeld zien in uw rapportage). “‘Kennis delen’ wordt u als kwaliteit ook toegedicht, maar in iets mindere mate. Zou dat bijvoorbeeld een mooie weg zijn om uw daadkrachtige en resultaatgerichte gedrag nog effectiever te laten zijn? Wanneer u uw kennis wat meer deelt met collega’s en medewerkers, kunnen zij beter van u leren en ook daadkrachtiger bijdragen aan het gezamenlijke resultaat.”

 

onze diensten

 
 

Wereldhave
Pwc
RVO
St Jansdal
Nederlandse Gasunie
Blick