Teamontwikkeling

Op een positieve en inspirerende manier met elkaar werken aan verbetering, resultaat en onderlinge samenwerking.

Veel profit-, non-profit en overheidsorganisaties kiezen voor teamontwikkeling op basis van feedforward. Op een positieve en inspirerende manier met elkaar werken aan verbetering, resultaat en onderlinge samenwerking.

We ondersteunen dan ook veel (management) teams met op maat gemaakte programma’s. Geen enkel team is hetzelfde. We laten onze programma’s altijd naadloos aansluiten op de context van jouw team en organisatie. Wat de programma’s, workshops en lezingen bij al onze opdrachtgevers gemeen hebben: ze zijn altijd spannend, onderzoekend, positief en gericht op het maximale resultaat. We stemmen bij de planning van de programma’s af op de piekdrukte binnen jullie organisatie. De programma’s moeten passen in de drukke agenda’s om zo met aandacht en tijd aan het realiseren van jullie ambities te werken.

We werken voor teams en organisaties die beter doelen willen behalen, beter willen samenwerken en optimaal presteren. Met o.a. de volgende profit, non-profit en overheidsorganisaties werken wij actief aan verbetering en ontwikkeling op basis van feedforward: ABN Amro Bank, gemeente MaastrichtQirion B.V., Wageningen Universiteit & ResearchN.V. Nederlandse Gasunie, Royal FloraHollandStaatsbosbeheer, Allerzorg, KLM, Hands on ICT, Merem Medische Revalidatie, De Nederlandsche Bank, Scholengroep Het Plein, Bouter Group, Brandweer Regio Gooi & Vechtstreek, Raad voor de Rechtspraak, Medisch Spectrum Twente, Palace Casiono’s, UMC Utrecht, Heineken, Universiteit Utrecht, RTL NederlandRVO, Actor, Sanquin en Wereldhave.

We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (035-6037979).


teamontwikkeling op basis van feedforward

Enkele teamontwikkeling programma’s die wij verzorgen:


feedforward in leiderschap programma’s voor MT’s en Directies

Feedforward in leiderschap is je eigen en elkaars kwaliteiten en de onderlinge verschillen inzichtelijk en bespreekbaar maken. Om zo met elkaar de gemeenschappelijke doelen en ambities écht te kunnen waarmaken. Dat geeft een enorme positieve energie bij jezelf en binnen jouw (management) team!

feedforward in leiderschap aanbod:

  1. Inspiratiesessies en lezingen (1 – 4 uur)
  2. Masterclass programma (2 dagen)
  3. Intensief leiderschapsprogramma (6 – 12 maanden)

Lees hier meer over inhoud van deze programma’s


Elkaar effectief en positief aanspreken

Het belang van goede gesprekken en een effectieve aanspreekcultuur wordt onderschreven door ons wetenschappelijk onderzoek naar High Performance Organisaties, waar we spreken van het voeren van regelmatige open- en actiegerichte dialogen met elkaar om samen te leren steeds beter te worden.

Waarom een open- en actiegerichte dialoog van belang is en wat het van managers en medewerkers vraagt blijkt ook uit het model voor ‘het succesvol samen realiseren van resultaat’ van Patrick Lencioni. Ons breinonderzoek, dat wij al vele jaren met Direction uitvoeren, toont aan wat specifiek aandacht nodig heeft in die open- en actiegerichte dialoog en hóe je dat praktisch en positief vorm geeft met elkaar.

Onderwerpen die tijdens onze inspiratiesessies en teamontwikkeling programma’s aan bod komen zijn o.a.:

Binnen veel profit en non-profit organisaties (o.a. RTL Nederland, Gasunie, RVO, Actor, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Allerzorg, Hands On, Information Management, Merem Medische Revalidatie, Staatsbosbeheer, WonenBreburg, Bouter Group, Wereldhave, ABN Amro Bank, etc.) Wil je ook binnen jouw organisatie Open- en Actiegerichte Aanspreekcultuur creëren? Neem dan op voor meer informatie of het maken van een afspraak met Muriel Schrikkema of Marco Schreurs (T. 035 – 603 7979).


“Het is heel prettig om op deze manier naar jezelf en anderen te kijken. Ik heb nu een betere indruk van het ontwikkelpotentieel van deze groep.”
Karin van der Ploeg – Regiomanager bij Qirion B.V.


Teamontwikkeling: verbeter de onderlinge samenwerking

Met meer dan 20 jaar ervaring in teamontwikkeling weten we dat een quick fix, zoals een heidag organiseren of een individueel teamlid op coaching sturen, niet per se tot duurzame betere samenwerking in het team gaat leiden. Het gaat om cultuur- en gedragsverandering die ingebed wordt in de groepsnormen. De gewoontes van het team die op de lange termijn leiden tot duurzaam succesvoller samenwerken. Het vraagt dus om teaminterventies, oefening en tijd. Het vraagt ook om het bewust samen reflecteren op de gewoontes in je team, op het gemeenschappelijke en de verschillen en welk ander gedrag en kwaliteiten de samenwerking nog succesvoller gaat maken.

Vaak maken wij op basis van alle individuele feedforward rapportages ook een feedforward groepsprofiel. De deelnemers krijgen zicht op en onderzoeken met elkaar hoe ze elkaar aanvullen en welke toegevoegde waarde een ieder heeft in het team. Waar liggen de krachten van het team en hoe kunnen we middels deze krachten onze aandachtspunten verbeteren? Samen wordt onderzocht hoe de deelnemers elkaar effectiever kunnen benutten en bestaande en toekomstige samenwerking(en) en positionering steviger maken.

“Als we minder gaan focussen op die fouten van anderen, bereiken we eigenlijk veel meer. Waarom? Zodra je mensen confronteert met hun tekortkomingen, krijg je heel vaak het omgekeerde resultaat. Ze voelen zich aangevallen, nemen het te persoonlijk en schieten in de verdediging. Doordat ze stress ervaren, gaan ze niet meer actief luisteren. Met als gevolg dat je helemaal niets bereikt. Een efficiënte samenwerking kan je vergeten. En problemen worden op die manier ook niet opgelost. Als teammanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland probeer ik feedforward altijd en overal toe te passen. Ik ben ervan overtuigd dat, op die manier, de boodschap altijd veel beter overkomt. Mensen luisteren beter, ze zijn gemotiveerder en willen er ook iets aan doen.
Suzanne Verboon – Team Manager bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Meer weten? Neem contact op!

Nog enkele voorbeelden voor effectieve teamontwikkeling

Managers en leiders die het management- en leiderschapspotentieel binnen hun afdeling of team in kaart willen brengen, kunnen gebruikmaken van feedforward. Door als team of afdeling als geheel de feedforward analyse™ toe te passen, kan het aanwezige management- en leiderschapspotentieel worden blootgelegd. Als manager ontdek je je eigen sterke kwaliteiten en hoe je die nog beter kunt inzetten. Als medewerker ontdek je waar je staat als toekomstig manager of leider. Welke stappen heb je mogelijk nog te nemen voor die tijd? Daarnaast wordt ook duidelijk welke kwaliteiten minder aanwezig zijn in het team en de individuele teamleden en hoe je die kwaliteiten als team toch aandacht geeft.

Ook wanneer bepaalde rollen in het team veranderen brengt feedforward duidelijkheid en maakt rollen meer helder. Bijvoorbeeld controllers wiens rol verschuift naar meer strategisch business controller; welke kwaliteiten horen daar bij? Hoe zien wij als team die nieuwe rol? Hetzelfde geldt voor de rol van HR analist die verschuift naar meer strategisch HR business partner. Dit werkt ook door op vraagstukken rond een meer duidelijke positionering als afdeling of team verkrijgen. Duidelijkheid verkrijgen over de eigen rol is hierin essentieel.

Door het volledig potentieel aan kwaliteiten in kaart te brengen binnen een team, worden verschillen in gerichtheden duidelijk. Deze maken vaak in de praktijk dat er ook een andere dynamiek op gang komt. Wanneer ik namelijk gericht ben op X vanuit mijn kwaliteiten, kan dat haaks staan/voelen op de gerichtheid Y van mijn collega. Door inzichtelijk te krijgen wat ieders gerichtheid en bijdrage hierin is, kunnen deze gerichtheden meer vanuit de positieve bijdrage worden benaderd en geïncludeerd worden. Zo vindt er rijkere besluitvorming plaats, met maximaal draagvlak. Het toepassen van de feedforward analyse™ binnen teams kan heel divers zijn.

Meer weten? Neem contact op!

Bij feedforward gaat het niet zozeer om feedback of om verschillende types en karakters van personen, maar eerder om ieders persoonlijke kwaliteiten.


Roel Kramer

Algemeen Directeur Sociaal - Gemeente Maastricht

Wij doen wel vaker trainingen in teamverband en daarvoor moet je je best kwetsbaar opstellen. Daarbij past een positieve terugkoppeling beter dan wanneer je focust op negatieve zaken, of dat wat er niet is.


Karin van der Ploeg

Manager Liandon - Team Strategisch Omgevingsmanagement

Dit is heel stimulerend. Het geeft aan waar je wat te winnen hebt en in kunt groeien. Na het terugkoppelgesprek geloof ik er ook echt in dat me dat lukt!


Renée-Andrée Koornstra

Head FOM Central Personnel FOM

RTL Nederland
Bureau Raad voor de Rechtspraak
Universiteit Utrecht
Wereldhave
ABN Amro
Blick
Tabijn
Brandweer Gooi en Vechtstreek