Feedforward in Leiderschap

Dit boek is de perfecte gids voor het continu verbeteren van je leiderschap. Het boek heeft me positief geprikkeld en daagt uit. Zowel wat mijn eigen leiderschap betreft, als in de aansturing van mijn teams en onze organisatie.’
Janneke Hermes – CFO, NV Nederlandse Gasunie

Lees verder Koop nu

Teamontwikkeling

Veel profit-, non-profit en overheidsorganisaties kiezen voor teamontwikkeling op basis van feedforward. Op een positieve en inspirerende manier met elkaar werken aan verbetering, resultaat en onderlinge samenwerking.

Ontdek hoe we ook jouw (management) team kunnen ondersteunen.

Ontdek de mogelijkheden

Wat is het fundament van de feedforward gespreksmethode?

Feedforward heeft een wezenlijk andere mindset. Je kijkt niet zozeer naar het probleem op zich maar verlegt de focus op het doel: ‘wat wil ik /willen wij bereiken’, wat gaat in dat kader al goed en wat kan er (nog) beter?’ Deze uitdagende en stimulerende vraag laat de ander vooral zelf nadenken over alternatieve opties. Opties met mogelijkheden. Zo maak je de eigen krachten en talenten vrij. Plus zet je ook centraal wat er al wel goed gaat.

Interview met Muriel Schrikkema voor HR Community

Lees verder

Ontwikkeling en groei voor individuen, teams en organisaties

We ondersteunen leiders, professionals en teams binnen diverse organisaties bij het vormen van een veilige, stimulerende en doelgerichte cultuur. Met behulp van feedforward communicatie bouwen we aan een werkomgeving waarin doelen collectief worden bereikt door samen te leren en met respect voor ieders bijdrage en ontwikkeling. Dit leidt tot een sfeer waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt en de verantwoordelijkheid voor elkaar en de organisatie wordt gedeeld.

Om u hierbij optimaal te ondersteunen, bieden we een veelzijdig aanbod aan diensten, coaching en programma’s die speciaal zijn ontworpen om belangrijke kernthema’s te adresseren. Thema’s, zoals ‘Effectieve gesprekken over grenzen en veiligheid‘, ‘Open Aanspreekcultuur en Samenwerken‘, ‘Persoonlijk– en Teamontwikkeling‘ en ‘Feedforward Ontwikkelgesprekken‘. Deze thema’s vormen de bouwstenen voor een cultuur die zowel veilig als stimulerend en doelgericht is.

Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (035-6037979).

1819 feedforward rapportages tot juni

feedforward op ieder niveau

Bij organisatieontwikkeling staat o.a. de transitie van traditionele functionerings-gesprekken naar feedforward-ontwikkelgesprekken centraal. We helpen organisaties een positieve open aanspreekcultuur te creëren, waarbij de nadruk ligt op het benutten van ieders kwaliteiten. Dit draagt bij aan het bouwen van een open aanspreekcultuur en het realiseren van strategische doelstellingen. Onze aanpak zorgt voor meetbare verbeteringen in productiviteit, medewerkerstevredenheid en algehele organisatieprestaties.

Feedforward in Leiderschap

Dit praktische werkboek (ook als eBoek beschikbaar) geeft je inzicht in hoe jij als leidinggevende de kwaliteiten in jezelf en je team nog beter kunt benutten om de doelen effectiever te realiseren. Daarvoor moet je in de spiegel kijken en reflecteren: Wat doe ik goed als leidinggevende? Wat kan nog beter? En hoe dan?

Dit werkboek geeft je feedforward: dé positieve brandstof om jouw leiderschap te verbeteren en jullie doelen nog succesvoller te realiseren.

‘Een praktisch en inspirerend werkboek dat de leidinggevende van nu helpt om het beste uit zichzelf en het eigen team te halen. De afwisseling tussen onderzoek, theorie en reflectie zorgt voor nieuwe inzichten en draagt bij aan het behalen van doelen en het verbeteren van prestaties.’
MARLON WOUDSTRA – CHRO, Continu

Lees verder Koop nu

Om iedereen de kracht van feedforward te laten ervaren zijn wij een certificeringstraject gestart voor leidinggevenden, coaches, trainers en HR-professionals. Het programma is toegankelijk voor iedereen die op basis van feedforward het beste uit leidinggevenden en medewerkers wil halen, die de onderlinge samenwerking wil verbeteren, de kwaliteiten binnen een (zelfsturend) team in kaart wil brengen en/of die High Performance Individuen, Teams en Organisaties wil ondersteunen in het werkelijk benutten van alle kwaliteiten.

De opleiding tot gecertificeerd feedforward professional bestaat uit drie delen. Na afloop kan je zelfstandig met de feedforward analyse™ software werken en de resultaten gebruiken in coaching, training, werving & selectie, ontwikkelgesprekken, leiderschapstrajecten en verbetertrajecten en hiermee bijdragen aan het positief verbeteren van individuen, teams en organisaties.

Bekijk de mogelijkheden!

We hebben feedforward ingezet omdat als wij bij onze leerlingen de kwaliteiten willen benadrukken. En omdat het belangrijk is om ook de kwaliteiten van de leerkrachten te benadrukken.

Caroline Versprille

Directeur - SBO de Bouwsteen en Bouwsteen Expertise

Feedforward is voor mij een bevestiging van hoe ik in elkaar zit en acteer en geeft inzicht in hoe ik mijn kwaliteiten nog effectiever kan inzetten.

Annie Oude Hengel

Manager Sales Support Heineken

Ook als leider haal je veel uit een feedforward analyse. Je bent er beter toe in staat om teamleden effectief te coachen. Je maakt niet alleen het team hechter, ook schep je vertrouwen.

Janneke Hermes

CFO - Gasunie

feedforward nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief. Een nieuwsbrief vol met informatie en achtergrondartikelen rond feedback geven en ontvangen, informatie over de feedforward analyse™ en inzicht in de management- en leiderschapskwaliteiten binnen High Performance Teams en Organisaties.

Ontvang inspiratie
ABN Amro
Blick
RAVO
Merem
COC Nederland
RVO
hands on informatie management
Universiteit Utrecht