Feedforward in Leiderschap programma’s

ga met je collega's aan de slag om samen jullie ambities te realiseren

Tijdens onze feedforward in leiderschap programma’s ondersteunen wij (management) teams en directies om doelen en ambities te behalen, commitment te stimuleren en in actie komen.

Want als leidinggevende heb je samen met (management) team een ‘klus te klaren’. Toch zijn er excuses om bovenstaande niet te realiseren. Wellicht ook voor jou / jullie herkenbaar?

Klik-hier-voor-Feedforward-in-Leiderschap

Het kan echt beter. Op een meer inspirerende en positieve manier. In drie inspirerende leiderschap programma’s deel ik onderzoeken, toepasbare tips en praktische praktijkvoorbeelden. Daarnaast ga je met je collega’s aan de slag om echt samen jullie ambities en doelen te gaan realiseren. Tijdens de programma’s maak je je eigen en elkaars kwaliteiten en de onderlinge verschillen inzichtelijk en bespreekbaar. Dat geeft een enorme positieve energie bij jezelf en binnen jouw (management) team!


Geen enkele organisatie is hetzelfde. We laten onze leiderschap programma’s altijd naadloos aansluiten op de context van jouw organisatie. Wat de programma’s, workshops en lezingen bij al onze opdrachtgevers gemeen hebben: ze zijn altijd spannend, onderzoekend, positief en gericht op het maximale resultaat. We stemmen bij de planning van de programma’s af op de piekdrukte binnen jullie organisatie. De programma’s moeten passen in de drukke agenda’s van de leidinggevenden om zo met aandacht en tijd aan het realiseren van jullie ambities te werken.

feedforward in leiderschap programma’s:

Inspiratiesessies en lezingen

1 – 4 uur

Op basis van haar bestseller ‘feedforward in leiderschap’ geeft Muriel Schrikkema lezingen en workshops hoe je als individu / team / organisatie je ambities écht kan realiseren. Gedegen onderzoeken en inspirerende voorbeelden vormen de basis van deze sessies. Daarnaast weet Muriel met respect haar toehoorders uit te dagen en een spiegel voor te houden. Dit alles met als doel om je/jullie te inspireren de visie, doelen en ambities waar te maken. En dat is niet eenvoudig…

Maar gelukkig gaat er ook al veel goed binnen jullie team. Deze inspiratiesessie geeft jullie vooral ook inspiratie en focus welke jullie specifiek kunnen oppakken. Wat hebben jullie met name (andere) aandacht te geven om (nog) beter te gaan presteren en de doelen succesvol te bereiken? En hoe gaan jullie dat doen? Welke kwaliteiten hebben jullie (nog) meer te betrekken en benutten?

Want zonder een gemeenschappelijke ambitie, beweeg je hard en snel, maar ieder een andere kant uit. Zonder commitment beweeg je een bepaalde kant uit, maar houd je het niet vol op de lange termijn. En zonder actie maak je prachtige plannen, maar gebeurt er vervolgens niks mee.

Een boeiende en inspirerende reis die begint met een inspiratiesessie!

Meer weten? Neem contact op!

Masterclass ‘feedforward in leiderschap’

2-daagse Masterclass voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Klik hier voor het gehele programma, data en inschrijven!

Als leidinggevende heb je met je teamleden een ‘klus te klaren’. Samen willen jullie specifieke doelen behalen. Ambities nastreven. Kwaliteit leveren. Strategisch en financieel. En het liefst door jou effectief aangestuurd en gefaciliteerd. Of je dat nou vanuit fysieke aanwezigheid doet of op afstand, je wilt iedereen optimaal laten bijdragen vanuit zijn of haar rol, functie en kwaliteiten. Dit is ook precies wat wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar dé succesfactor voor high performance leiderschap bevestigt: succesvolle leidinggevenden zijn erop gericht samen te leren steeds beter te worden in het realiseren van gemeenschappelijke doelen. De leidinggevende vormt hierin de bepalende factor. Door een positieve voorbeeldrol stimuleert en faciliteert hij/zij het team optimaal.

reflecteren op doelen - commitment en actie

Hoe doe je dat concreet? Wat geef je wel aandacht en wat minder? We merken dat er steeds meer behoefte is aan een soort overzicht, aan gerichte input om nog beter leiding te kunnen geven en waaraan jij je als leidinggevende kunt meten.
Feedforward in leiderschap is letterlijk vertaald: eten geven om vooruit te gaan in je leiderschap, oftewel steeds beter inzicht krijgen in de vraag hoe jij als leidinggevende nog succesvoller kunt worden. Daarbij is regelmatig zelf in de spiegel kijken belangrijk. Wat doe je al goed als leidinggevende? Wat kan er nog beter? En hoe dan? Je ontdekt andere wegen om je doelen te bereiken, door bijvoorbeeld ook de wat minder makkelijke (en minder comfortabele) vragen aan te gaan.

Deze masterclass biedt je een overzicht hoe je kunt focussen op de juiste aandachtspunten, hoe je deze bespreekbaar maakt en naar acties door vertaalt, zodat je de beoogde teamdoelen nog beter – en daadwerkelijk – realiseert. Dit programma geeft je naast overzicht ook positieve energie. Feedforward figuurlijk vertaald: je ontdekt wat je al goed doet én hoe je je positieve invloed kunt aanwenden om je doelen met nog meer succes te behalen en/of aan te scherpen!

Zonder gemeenschappelijke doelen, beweeg je hard en snel,
maar gaat ieder een andere kant uit.

Zonder commitment beweeg je een bepaalde kant uit,
maar houd je het niet vol op de lange termijn.

Zonder actie heb je mooie intenties en maak je prachtige plannen,
maar bereik je deze niet
.

MAATWERK (ONLINE EN/OF ONSITE)

Deze 2-daagse masterclass kunnen wij ook als maatwerkprogramma organiseren voor jou en je (management) team. Dit kan in twee opvolgende dagen of bijvoorbeeld in aparte sessies. Wil je meer weten over dit programma of de maatwerk opties? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 06-29548009).

Klik hier voor het gehele programma, data en inschrijven!

Meer weten? Neem contact op!

Leiderschap programma’s om samen jullie ambities écht realiseren

6 – 12 maanden

Hoe organisaties omgaan met samenwerken, onderlinge communicatie, verbeteren en doelen realiseren is heel verschillend. Als er spanning op de organisatie staat, zoals tijdens de coronacrisis of door een reorganisatie of fusie, worden de verschillen alleen nog maar meer zichtbaar. Ik zie organisaties waarin mensen steeds beter gaan samenwerken, ook tussen teams en afdelingen onderling. Waar beslissingen snel worden genomen en mensen elkaar positieve feedback geven om verder te leren en ontwikkelen richting het behalen van de gemeenschappelijke doelen en ambities.

Aan de andere kant zie ik ook organisaties die in transitieperiodes of onder druk meer lijken te ‘verlammen’. Waar leidinggevenden aangeven dat hun mensen soms ‘moeten worden aangezet’. Waar paniek heerst en men vooral heel druk is met het blussen van brandjes of het redden van ‘het eigen hachje’. De verschillen tussen mensen en afdelingen worden in deze organisaties alleen nog maar groter. En eilandjes binnen de teams en organisatie komen nog verder uit elkaar te liggen. Er wordt niet samengewerkt aan een gemeenschappelijke visie. En de doelen en ambities worden dan zeker niet gehaald. In welke fase je je ook bevindt met je organisatie, MT / Directie heb je samen met je collega’s een ‘klus te klaren’. Ambities na te streven en succesvol doelen te behalen.

Tijdens onze intensieve leiderschap programma’s helpen we jullie om samen met jullie medewerkers jullie ambities écht continu te blijven realiseren. Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de context van jullie organisatie en de agenda’s van de deelnemers, passen wij onderstaand programma op basis van interviews en onderzoek aan. Het beschreven programma is meer om een indruk te geven van een mogelijke opbouw van het programma.

Onderzoek vooraf

  1. Online onderzoek: Op basis van een korte wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst (ong. 8 minuten om in te vullen) gaan we op zoek naar de kwaliteiten en uitdagingen van jullie interne organisatie. Ook kijken we naar het verschil van waardering tussen managers en medewerkers. En krijgen we inzicht in de verschillen tussen de verschillende afdelingen/teams.
  2. Op basis van de resultaten plannen we daarna een aantal persoonlijke en vertrouwelijke interviews. Dit om de verhalen achter de resultaten in kaart te brengen. Ook krijgen we een nog beter beeld hoe managers en medewerkers met elkaar omgaan. Welke visie wordt gedeeld en hoe betrokken medewerkers zijn in het realiseren van die ambities. In overleg worden enkele managers en medewerkers uitgenodigd voor een persoonlijk interview van ongeveer 30-45 minuten. De uitkomsten van de interviews helpen ons om de leiderschap programma’s volledig af te stemmen op de behoeften en uitdagingen bij onze klanten.

Individuele 360° feedforward analyse™ (0-meting)

De leidinggevenden ontvangen een uitnodiging om de feedforward analyse™ in te gaan vullen en deze uit te zetten in hun omgeving om deze over hen in te laten vullen (selecteren kwaliteiten duurt ongeveer 8 – 10 minuten). Hiermee worden de (individuele) ontwikkelpunten op een positieve manier inzichtelijk gemaakt. Een feedforward analyse™ richt zich met namen op de kwaliteiten van de leidinggevende waarmee hij/zij een bijdrage levert aan het succes van de organisatie.

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan het terugkoppelgesprek (1 uur) over de respons een persoonlijke rapportage en een korte huiswerkopdracht. Tijdens het individuele gesprek wordt besproken hoe de manager/leidinggevende al positief bijdraagt aan het realiseren van jullie ambities en wat hem/haar daarin nog effectiever zou maken.

In onderdeel 1 besteden we veel aandacht aan zelfreflectie en teamreflectie. Reflectie op jouw functioneren als leidinggevende en reflectie op het functioneren van jouw (management) team of organisatie. Wat doe je en doen jullie al goed? Met welke kwaliteiten dragen jullie al bij aan het succes van het MT/Directie en de organisatie. En waar kan het net een beetje anders om nog beter te presteren?

In onderdeel 2 besteden we aandacht aan jullievisie. Welk punt zetten jullie op de ‘horizon’?
De enige reden om ‘samen te leren steeds beter te worden’ is een gemeenschappelijk resultaat willen bereiken. Een gemeenschappelijk ambitie realiseren. Jullie krijgen inzicht in de meest belangrijke kwaliteiten die jullie daarvoor nodig hebben en hoe je met je mensen een gemeenschappelijke visie bespreekbaar maakt en formuleert. Ook bespreken we de noodzakelijke doorvertaling naar verantwoordelijkheden, rollen, kwaliteiten en concreet gedrag. We behandelen o.a.:

In onderdeel 3 ligt de nadruk op het belang van het onderzoeken en expliciet bespreken van de commitment om (samen) bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen en visie. Want zonder commitment houden jullie het niet lang vol. In dit programma staan we stil bij de meest belangrijke kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt en hoe je als leidinggevende je mensen echt mee krijgt. We gaan dieper in op o.a.:

In onderdeel 4 bespreken we de acties die jullie kunnen ondernemen om jullie visie, ambities en doelen te bereiken. Hoe kom je van mooie woorden naar daadwerkelijke daden. Acties die jullie ook op de lange termijn kunnen volhouden! Jullie krijgen praktische, bewezen adviezen en toepassingen om acties blijvend succesvol te maken. We kijken naar het belang van:

Optioneel:

Intervisie: Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen maar op probleem- of vraagverheldering. In de praktijk levert de probleemverheldering echter ook gelijk richting op waar de oplossing te vinden is. Intervisie hoeft niet per se in teams plaats te vinden. Het kan ook plaatsvinden tussen vakgenoten, collega’s of andere soort groepen. Tijdens veel van onze leiderschap programma’s in intervisie een onderdeel.

Lees verder over intervisie op de website van Direction

Persoonlijke coaching: Muriel Schrikkema (NL/EN) is een zeer ervaren loopbaancoach (kantoor te Hilversum of online coaching) en helpt veel klanten verder in het realiseren van hun ambities. Wil je ook verder met je loopbaan? Op basis van nieuwe inzichten formuleer je prachtige intenties om sommige zaken net even anders aan te pakken om nog effectiever te worden. Je weet echter dat daar meer voor nodig is dan alleen de juiste intenties. Loopbaancoaching helpt je om met meer grip en focus je te richten op wat je al goed doet en wat je nog effectiever wilt doen in jouw rol-uitoefening. Je krijgt scherp zicht op je gedragsdoelen en hoe je deze vanuit je kwaliteiten daadwerkelijk gaat realiseren.

Lees verder over persoonlijke coaching op de website van Direction

Meer weten? Neem contact op!

Als mensen in staat zijn te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten, gaan ze vanzelf aan hun verbeterpunten werken.

Caroline Versprille

Directeur - SBO de Bouwsteen en Bouwsteen Expertise

Eigenlijk ontwikkelt feedforward je niet alleen als leider, maar ook als mens. Muriel heeft me daar prima bij geholpen. Ze is open, luistert goed en heeft een heel rustige aanpak.

Maurice van Muiden

Bedrijfsleider Casino Diamond Palace

Het is dankzij feedforward dat ik niet alleen ontdekte waar mijn zwakke punten lagen, maar ook hoe ik mijn krachten kon gebruiken om uit die moeilijke situatie te komen.

René van Klaveren

Hands On ICT

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
St Jansdal
RAVO
Ten Brinke
ABN Amro
Human Total Care
Qirion
Universiteit Utrecht
WonenBreburg