Feedforward in Leiderschap programma’s

ga met je collega's aan de slag om samen jullie ambities te realiseren

Tijdens onze feedforward in leiderschap programma’s ondersteunen wij (management) teams en directies om doelen te behalen, ambities na te streven, beter samen te werken en kwaliteit te leveren. Want als leidinggevende heb je samen met (management) team een ‘klus te klaren’. Toch zijn er excuses om bovenstaande niet te realiseren. Wellicht ook voor jou / jullie herkenbaar?

 • “Er wordt hier veel ja gezegd, maar nee gedaan.”
 • “We doen het al jaren zo en gaat toch goed genoeg.”
 • “We praten meer over elkaar dan met elkaar.”
 • “Ze hebben weer iets nieuws bedacht.”
 • “We hebben het zo druk. Geen tijd voor verbeteren.”
 • “We zijn te lief voor elkaar.”
 • “Ons werk is leuk, maar ik had dit ook bij een andere organisatie kunnen doen.”

Het kan echt beter. Op een meer inspirerende en positieve manier. In drie inspirerende leiderschap programma’s deel ik onderzoeken, toepasbare tips en praktische praktijkvoorbeelden. Daarnaast ga je met je collega’s aan de slag om echt samen jullie ambities en doelen te gaan realiseren. Tijdens de programma’s maak je je eigen en elkaars kwaliteiten en de onderlinge verschillen inzichtelijk en bespreekbaar. Dat geeft een enorme positieve energie bij jezelf en binnen jouw (management) team!


Geen enkele organisatie is hetzelfde. We laten onze leiderschap programma’s altijd naadloos aansluiten op de context van jouw organisatie. Wat de programma’s, workshops en lezingen bij al onze opdrachtgevers gemeen hebben: ze zijn altijd spannend, onderzoekend, positief en gericht op het maximale resultaat. We stemmen bij de planning van de programma’s af op de piekdrukte binnen jullie organisatie. De programma’s moeten passen in de drukke agenda’s van de leidinggevenden om zo met aandacht en tijd aan het realiseren van jullie ambities te werken.

feedforward in leiderschap programma’s:

 1. Inspiratiesessies en lezingen (1 – 4 uur)
 2. Masterclass programma (± 2 dagen)
 3. Intensief leiderschapsprogramma (6 – 12 maanden)

Inspiratiesessies en lezingen

1 – 4 uur

Op basis van haar bestseller ‘feedforward in leiderschap’ geeft Muriel Schrikkema lezingen en workshops hoe je als individu / team / organisatie je ambities écht kan realiseren. Gedegen onderzoeken en inspirerende voorbeelden vormen de basis van deze sessies. Daarnaast weet Muriel met respect haar toehoorders uit te dagen en een spiegel voor te houden. Dit alles met als doel om je/jullie te inspireren de visie, doelen en ambities waar te maken. En dat is niet eenvoudig…

Maar gelukkig gaat er ook al veel goed binnen jullie team. Deze inspiratiesessie geeft jullie vooral ook inspiratie en focus welke jullie specifiek kunnen oppakken. Wat hebben jullie met name (andere) aandacht te geven om (nog) beter te gaan presteren en de doelen succesvol te bereiken? En hoe gaan jullie dat doen? Welke kwaliteiten hebben jullie (nog) meer te betrekken en benutten?

Want zonder een gemeenschappelijke ambitie, beweeg je hard en snel, maar ieder een andere kant uit. Zonder commitment beweeg je een bepaalde kant uit, maar houd je het niet vol op de lange termijn. En zonder actie maak je prachtige plannen, maar gebeurt er vervolgens niks mee.

Een boeiende en inspirerende reis die begint met een inspiratiesessie!

Meer weten? Neem contact op!

Masterclass ‘feedforward in leiderschap’

± 2 dagen

Wil je met je (management) team de basis leggen om op een gefundeerde en positieve manier werk te maken van het realiseren van jullie visie, doelen en ambities?

Als leidinggevende ken en voel je wellicht ook de spanning tussen weten wat (wetenschappelijk) onderzoek of de theorie ons rationeel leert… en hoe het in de dagelijkse praktijk gaat. Je bent echt niet de enige leidinggevende die zich afvraagt hoe je meer uit je organisatie of team kunt halen. Het lijkt voor ons allemaal, onafhankelijk van de sector of de organisatiegrootte, niet altijd even makkelijk het beste uit onszelf en onze teams te halen. Het is bijvoorbeeld lastig de juiste focus op de lange termijn vol te houden. De praktijk blijkt vaak net wat weerbarstiger dan de theorie.

Daarom verzorgen we voor jou en je (management) team deze inspirerende masterclass. Je krijgt meer inzicht en bewustwording op wat jij en je team nodig hebben om ook op de lange termijn de ingeslagen weg vol te kunnen en willen houden. Deze masterclass geeft jullie concrete inzichten in wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om samen met je collega’s doelen efficiënter te realiseren. Daarnaast krijg je veel praktische handvatten en oefeningen om je/jullie intenties ook daadwerkelijk om te zetten in concrete acties en resultaten. Acties die jullie ook op de lange termijn zullen blijven volhouden. Toonaangevende (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten, inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische tips helpen je om op een feedforward manier leiding te geven aan je team of organisatie.

Een boeiend en inspirerend programma die jullie op weg helpt jullie visie, ambities en doelen echt te gaan realiseren.

Deze 2-daagse masterclass kunnen wij in twee opvolgende dagen organiseren of bijvoorbeeld in 2 of 4 aparte sessies. Optioneel is het mogelijk om vooraf op basis van de 360° feedforward analyse™ jullie persoonlijke leiderschapskwaliteiten inzichtelijk te maken en het groepsprofiel te gebruiken tijdens deze masterclass.

Meer weten? Neem contact op!

Leiderschap programma’s om samen jullie ambities écht realiseren

6 – 12 maanden

Hoe organisaties omgaan met samenwerken, onderlinge communicatie, verbeteren en doelen realiseren is heel verschillend. Als er spanning op de organisatie staat, zoals tijdens de coronacrisis of door een reorganisatie of fusie, worden de verschillen alleen nog maar meer zichtbaar. Ik zie organisaties waarin mensen steeds beter gaan samenwerken, ook tussen teams en afdelingen onderling. Waar beslissingen snel worden genomen en mensen elkaar positieve feedback geven om verder te leren en ontwikkelen richting het behalen van de gemeenschappelijke doelen en ambities.

Aan de andere kant zie ik ook organisaties die in transitieperiodes of onder druk meer lijken te ‘verlammen’. Waar leidinggevenden aangeven dat hun mensen soms ‘moeten worden aangezet’. Waar paniek heerst en men vooral heel druk is met het blussen van brandjes of het redden van ‘het eigen hachje’. De verschillen tussen mensen en afdelingen worden in deze organisaties alleen nog maar groter. En eilandjes binnen de teams en organisatie komen nog verder uit elkaar te liggen. Er wordt niet samengewerkt aan een gemeenschappelijke visie. En de doelen en ambities worden dan zeker niet gehaald. In welke fase je je ook bevindt met je organisatie, MT / Directie heb je samen met je collega’s een ‘klus te klaren’. Ambities na te streven en succesvol doelen te behalen.

Tijdens onze intensieve leiderschap programma’s helpen we jullie om samen met jullie medewerkers jullie ambities écht continu te blijven realiseren. Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de context van jullie organisatie en de agenda’s van de deelnemers, passen wij onderstaand programma op basis van interviews en onderzoek aan. Het beschreven programma is meer om een indruk te geven van een mogelijke opbouw van het programma.

Onderzoek vooraf

 1. Online onderzoek: Op basis van een korte wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst (ong. 8 minuten om in te vullen) gaan we op zoek naar de kwaliteiten en uitdagingen van jullie interne organisatie. Ook kijken we naar het verschil van waardering tussen managers en medewerkers. En krijgen we inzicht in de verschillen tussen de verschillende afdelingen/teams.
 2. Op basis van de resultaten plannen we daarna een aantal persoonlijke en vertrouwelijke interviews. Dit om de verhalen achter de resultaten in kaart te brengen. Ook krijgen we een nog beter beeld hoe managers en medewerkers met elkaar omgaan. Welke visie wordt gedeeld en hoe betrokken medewerkers zijn in het realiseren van die ambities. In overleg worden enkele managers en medewerkers uitgenodigd voor een persoonlijk interview van ongeveer 30-45 minuten. De uitkomsten van de interviews helpen ons om de leiderschap programma’s volledig af te stemmen op de behoeften en uitdagingen bij onze klanten.

Individuele 360° feedforward analyse™ (0-meting)

De leidinggevenden ontvangen een uitnodiging om de feedforward analyse™ in te gaan vullen en deze uit te zetten in hun omgeving om deze over hen in te laten vullen (selecteren kwaliteiten duurt ongeveer 8 – 10 minuten). Hiermee worden de (individuele) ontwikkelpunten op een positieve manier inzichtelijk gemaakt. Een feedforward analyse™ richt zich met namen op de kwaliteiten van de leidinggevende waarmee hij/zij een bijdrage levert aan het succes van de organisatie.

De deelnemers ontvangen voorafgaand aan het terugkoppelgesprek (1 uur) over de respons een persoonlijke rapportage en een korte huiswerkopdracht. Tijdens het individuele gesprek wordt besproken hoe de manager/leidinggevende al positief bijdraagt aan het realiseren van jullie ambities en wat hem/haar daarin nog effectiever zou maken.

In onderdeel 1 besteden we veel aandacht aan zelfreflectie en teamreflectie. Reflectie op jouw functioneren als leidinggevende en reflectie op het functioneren van jouw (management) team of organisatie. Wat doe je en doen jullie al goed? Met welke kwaliteiten dragen jullie al bij aan het succes van het MT/Directie en de organisatie. En waar kan het net een beetje anders om nog beter te presteren?

 • We bespreken het belang van reflecteren
 • We kijken naar jullie kwaliteiten vanuit de feedforward analyse™
 • We onderzoeken of je en jullie een Growth of Fixed mindset hebben
 • We maken het belang van jullie voorbeeldrol bespreekbaar
 • En we staan stil bij de gewoontes, normen en sabotagegedrag binnen jullie team

In onderdeel 2 besteden we aandacht aan jullievisie. Welk punt zetten jullie op de ‘horizon’?
De enige reden om ‘samen te leren steeds beter te worden’ is een gemeenschappelijk resultaat willen bereiken. Een gemeenschappelijk ambitie realiseren. Jullie krijgen inzicht in de meest belangrijke kwaliteiten die jullie daarvoor nodig hebben en hoe je met je mensen een gemeenschappelijke visie bespreekbaar maakt en formuleert. Ook bespreken we de noodzakelijke doorvertaling naar verantwoordelijkheden, rollen, kwaliteiten en concreet gedrag. We behandelen o.a.:

 • Waarom en positieve en onderscheidende visie essentieel is en hoe je individuele en gemeenschappelijke beelden bespreekbaar maakt.
 • Door vertalen van de visie naar verantwoordelijkheden, rollen, kwaliteiten en concreet gedrag, om elkaar daar later ook op te kunnen aanspreken binnen het team.
 • Open staan voor andere meningen, luisteren, conflicthantering, van abstract naar concreet door vertalen. Dus ook op overleg-niveau het gemeenschappelijk resultaat helder hebben.

In onderdeel 3 ligt de nadruk op het belang van het onderzoeken en expliciet bespreken van de commitment om (samen) bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen en visie. Want zonder commitment houden jullie het niet lang vol. In dit programma staan we stil bij de meest belangrijke kwaliteiten die je hiervoor nodig hebt en hoe je als leidinggevende je mensen echt mee krijgt. We gaan dieper in op o.a.:

 • Hoe veilig voelt ieder zich om eventueel kenbaar te maken dat hij/zij minder commitment voelt jegens de gezamenlijke doelen?
 • Hoe graag wil ieder eigenlijk bijdragen? En vertrouw jij jezelf en jullie elkaar daarin?
 • Betrekken je teamleden elkaar optimaal en wisselen ze ervaringen en kennis uit met open vizier?
 • Willen je teamleden wel samenwerken met die ene “lastige” collega, die mogelijk andere kwaliteiten toont dan de gemende deler?
 • Hoe bespreekbaar zijn verschillen in commitment, meningen en handelswijzen binnen je team?

In onderdeel 4 bespreken we de acties die jullie kunnen ondernemen om jullie visie, ambities en doelen te bereiken. Hoe kom je van mooie woorden naar daadwerkelijke daden. Acties die jullie ook op de lange termijn kunnen volhouden! Jullie krijgen praktische, bewezen adviezen en toepassingen om acties blijvend succesvol te maken. We kijken naar het belang van:

 • samen in actie komen
 • experimenteren en fouten maken
 • elkaar op een feedforward manier aanspreken
 • monitoren, coachen en intervisie
 • omgaan met niet-presteerders
 • het creëren van nieuwe gewoontes met elkaar

Optioneel:

Intervisie: Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen maar op probleem- of vraagverheldering. In de praktijk levert de probleemverheldering echter ook gelijk richting op waar de oplossing te vinden is. Intervisie hoeft niet per se in teams plaats te vinden. Het kan ook plaatsvinden tussen vakgenoten, collega’s of andere soort groepen. Tijdens veel van onze leiderschap programma’s in intervisie een onderdeel.

Lees verder over intervisie op de website van Direction

Persoonlijke coaching: Muriel Schrikkema (NL/EN) is een zeer ervaren loopbaancoach (kantoor te Hilversum of online coaching) en helpt veel klanten verder in het realiseren van hun ambities. Wil je ook verder met je loopbaan? Op basis van nieuwe inzichten formuleer je prachtige intenties om sommige zaken net even anders aan te pakken om nog effectiever te worden. Je weet echter dat daar meer voor nodig is dan alleen de juiste intenties. Loopbaancoaching helpt je om met meer grip en focus je te richten op wat je al goed doet en wat je nog effectiever wilt doen in jouw rol-uitoefening. Je krijgt scherp zicht op je gedragsdoelen en hoe je deze vanuit je kwaliteiten daadwerkelijk gaat realiseren.

Lees verder over persoonlijke coaching op de website van Direction

Meer weten? Neem contact op!

Universiteit Utrecht
SVB
DNB
RTL Nederland
Eigen Haard
Brandweer Gooi en Vechtstreek