Creëer een open aanspreekcultuur

In-company training

Creëer een open aanspreekcultuur waarin medewerkers en leidinggevenden zich vrij voelen om zich uit te spreken en elkaar aan te spreken op gedrag, doelen en prestaties. Het belang van een open aanspreekcultuur creëren wordt onderschreven door ons wetenschappelijk onderzoek naar High Performance Organisaties, waar we spreken van het voeren van een open- en actiegerichte dialoog met elkaar:

 • De dialoog dient open te zijn = 2-richting, het andere perspectief mag er ook zijn;
  best lastig want ‘daar vind je vaak wat van als dat anders is dan jouw eigen perspectief’.
 • De dialoog dient actiegericht te zijn = met oog op het realiseren van het collectieve resultaat;
  best lastig wanneer er veel individuele belangen aandacht krijgen.

Wil je ook binnen jouw organisatie een open aanspreekcultuur creëren? Neem dan contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak met Mrs. Feedforward, Muriel Schrikkema (schrikkema@dir.nl of 035 603 7979).

WAT VRAAGT EEN OPEN AANSPREEKCULTUUR VAN JE ORGANISATIE?

Ook wordt duidelijk waarom een open aanspreekcultuur van belang is en wat het van organisaties vraagt, wanneer we het model voor ‘het succesvol samen realiseren van resultaat’ van Lencioni volgen: Er is vertrouwen nodig, om in een open dialoog elkaars perspectieven te kunnen beluisteren en daarover het debat (‘conflict’) aan te durven gaan. Pas als er ook naar jouw perspectief is geluisterd en besluitvorming duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd (jouw perspectief daarin meegewogen) voel je je betrokken en ben je in staat jezelf en anderen aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden. Dan hoef je ook geen sabotage-gedrag meer te vertonen in termen van: over elkaar praten i.p.v. met elkaar, te lief zijn voor elkaar, geen fouten durven maken, ja zeggen en nee doen etc. Dit alles met het oog op het succesvoller realiseren van het collectieve resultaat.

“Eigenlijk is feedforward iets waar we allemaal, binnen het management team, sterk mee bezig zijn. We zijn ons ervan bewust dat je zo’n nieuwe open aanspreekcultuur niet zomaar in 1 keer kan uitrollen. Zoiets vraagt tijd, maar we komen er wel. Stap voor stap.”
Suzanne Verboon – Team Manager RVO

VOORBEELD TRAINING: OPEN AANSPREEKCULTUURCreëer een open aanspreekcultuur

Deze training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers én leidinggevenden binnen jouw organisatie, die bij willen dragen aan het vormgeven van een open aanspreekcultuur. Je merkt dat nu niet iedereen zich altijd durft uit te spreken en/of fouten te maken en beseft dat daarmee resultaten niet optimaal behaald worden. Tijdens deze training krijg je een goed beeld van hoe het creëren van een open aanspreekcultuur binnen jouw organisatie bijdraagt aan een nog beter resultaat, welke zaken daarin aandacht vragen en wat jouw rol (als manager of medewerker) kan zijn om hier positief invloed op uit te oefenen.

Of kijk op de website van Direction voor de verschillende maatwerktrainingen die we rond dit thema verzorgen.

Aan bod komt tijdens de training:

 • Het belang van een continue dialoog.
  We bespreken de essentiële ingrediënten die daaraan bijdragen, en stel vervolgens vragen ter reflectie over hoe die in de huidige context, en jouw team vorm krijgen en wat jij daar zelf in doet en bijdraagt.
  > Ben jij te vertrouwen? Wat heb jij nodig van de ander om de ander te durven aanspreken?
  > De ‘formule van Vertrouwen’ bespreken we met elkaar en we ontdekken wat deze te maken heeft met het succesvol behalen van resultaat: stel jij het ‘eigen belang’ of het ‘collectieve belang’ voorop? Hoe deze laatste meer centraal stellen in jouw team?
 • De open dialoog voeren met elkaar en goed luisteren naar het perspectief van de ander, klinkt makkelijker dan het is. Zogenaamde ‘(on)bewuste vooroordelen’ zitten ons mensen daarbij vaak in de weg.
  > ‘Bij mij niet’? ja, ook bij jou: testje!
  > Welke vooroordelen herken jij? En heersen er specifieke vooroordelen in je team?
 • Elkaar positief aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden lijkt de enig effectieve weg naar het creëren van een open aanspreekcultuur. Hoe doe je dat effectief? Hoe vertel je de ander dat hij of zij beter moet, vanuit positieve kwaliteiten ingestoken?
  > We oefenen met het elkaar aanspreken middels het geven van feedforward.
  Hoe nu verder? Op welke aandachtspunten gaan we elkaar de komende periode feedforward geven? Wanneer spreken we elkaar in teamverband weer over onze effectiviteit in het beïnvloeden van de aanspreekcultuur door het voorbeeldgedrag dat we tonen?

RESULTAAT VAN DE TRAINING:

 • Ieder krijgt een goed beeld hoe het creëren van een open aanspreekcultuur bijdraagt aan nog beter resultaat en wat de belangrijke ingrediënten zijn van een gezonde positieve feedbackcultuur;
 • Ieder reflecteert individueel en vanuit zijn of haar teamlidmaatschap en wordt zich ervan bewust dat ook hij/zij optimale resultaten onbewust tegenwerkt (door zelf niet optimaal te vertrouwen te zijn/ te geven; door teveel ego; door de eigen vooroordelen; door mensen alleen maar negatief aan te spreken of juist helemaal niet; door resultaat niet in gedragstermen met elkaar te bespreken, etc.);
 • Een eerste oefening met het geven van feedforward wordt opgedaan;
 • Afspraken worden gemaakt waar we elkaar komende periode feedforward op gaan geven en wanneer we onze voortgang bespreken in het beïnvloeden van de open aanspreekcultuur binnen jouw organisatie. Tonen we goed voorbeeldgedrag? Wat kan nog beter?

We ondersteunen veel profit en non-profit organisaties (o.a. RTL Nederland, Gasunie, RVO, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Ministerie van Economische Zaken, Staatsbosbeheer, Wageningen Universiteit & Research, ABN Amro Bank, gemeente Maastricht, etc.) in het creëren van een Open- en Actiegerichte Aanspreekcultuur. Neem dan contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak met Mrs. Feedforward, Muriel Schrikkema (schrikkema@dir.nl of 035 603 7979).

onze diensten

 
 

COC Nederland
DNB
Actor
SVB
RTL Nederland
Bureau Raad voor de Rechtspraak
Wageningen University & Research
hands on informatie management