Hoe feedforward de continue dialoog versterkt

In dit artikel beschrijven we hoe feedforward de continue dialoog in je team of organisatie versterkt. De continue dialoog binnen organisaties is belangrijk voor het creëren van positieve en open organisatiecultuur. Ze draagt bij aan een sfeer van vertrouwen onder collega’s, transparantie en samenwerking. Dit maakt dat medewerkers zich veiliger voelen om zich uit te spreken naar elkaar en de leidinggevende en te delen wat ze vinden dat beter kan. In de praktijk zien we dat hierdoor problemen eerder worden opgemerkt en opgelost (betere samenwerking en gelukkige medewerkers), en ideeën en suggesties sneller worden uitgewisseld (meer innovatie en daadkracht) .

Wat verstaan we onder een open aanspreekcultuur?

Een open aanspreekcultuur betekent dat medewerkers en leidinggevenden zich vrij voelen om elkaar aan te spreken op gedrag en prestaties, zonder angst te worden afgerekend. Hierdoor is er ruimte om proactief met elkaar te communiceren. De onderlinge samenwerking binnen een team of organisatie wordt verbeterd. In een open aanspreekcultuur is er ruimte om samen te werken aan het oplossen van problemen en het verbeteren van processen, producten en diensten.Managementboek Feedforward in Leiderschap

Belangrijk in een open aanspreekcultuur is de bereidheid van iedereen om elkaar op een constructieve en open manier aan te spreken over gedrag en prestaties. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om feedback te geven en te ontvangen.

Meer weten? Neem contact op!

Wat verstaan we onder een continue dialoog?

De continue dialoog bevorderen binnen je organisatie is belangrijk voor de ontwikkeling van een gezonde en productieve werkomgeving. Dit wil zeggen dat medewerkers en leidinggevenden regelmatig met elkaar de dialoog aangaan over hun verwachtingen, uitdagingen en irritaties rond het realiseren van gezamenlijke ambities. Hierdoor ontstaat ruimte om samen te werken aan het verbeteren van de prestaties van het team of de organisatie. Er gaan dingen goed (die moeten benoemd worden) en er kunnen zaken beter (die moeten ook benoemd worden).

De continue dialoog gaat over het uitwisselen van ideeën, wederzijdse verwachtingen, zaken waar je zorgen over maakt, en mogelijke verbeterpunten hierin. Zo werk je samen aan het oplossen van problemen en het verbeteren van ontwikkeling, processen, producten en diensten.

Een goede dialoog:

 • dient open te zijn = 2-richting, het andere perspectief mag er ook zijn;
  best lastig want ‘daar vind je vaak wat van als dat anders is dan jouw eigen perspectief’.
 •  dient actiegericht te zijn = met oog op het realiseren van het collectieve resultaat;
  best lastig wanneer er veel individuele belangen aandacht krijgen.

Enkele voordelen van een continue dialoog tussen managers en medewerkers zijn:

 1. Verbeterde communicatie
 2. Meer betrokken medewerkers
 3. Gemotiveerde medewerkers
 4. Verbeterde prestaties
 5. Minder conflicten
 6. Meer innovatie
 7. Loyalere medewerkers
 8. Minder stress

Hoe feedforward de continue dialoog versterktHoe feedforward de continue dialoog en open aanspreekcultuur kan versterken

De continue dialoog moedigt proactieve communicatie en samenwerking aan en verbetert de prestaties van het team. Een continue dialoog bevordert daarnaast transparantie en vertrouwen en maakt het mogelijk om snel op problemen te reageren en oplossingen te implementeren.

De vaardigheid luisteren is voor leidinggevenden essentieel.

Leidinggevenden hebben hierbij een voorbeeldrol. Van hen wordt verwacht dat ze een open communicatie mogelijk maken. Feedforward kan hen daarbij helpen. Door feedforward te geven in plaats van traditionele feedback helpt de leidinggevende de medewerker te groeien en ontwikkelen. De vaardigheid luisteren is voor leidinggevenden essentieel. Medewerkers staan met hun ambities en ontwikkeling centraal in de continue dialoog. Eigenaarschap leren nemen voor de eigen ambities en doelen is voor de medewerker essentieel.

Op basis van individuele- of teamdoelen en intenties (de meetlat) geeft feedforward inzicht in welke kwaliteiten en vaardigheden al effectief worden ingezet. En op welke kwaliteiten je nog verder kan ontwikkelen en groeien. In de praktijk zien we dat steeds meer organisaties feedforward inzetten bij performance management, functionerings- en beoordelingsgesprekken, talent- en leiderschapsontwikkeling, persoonlijke en teamontwikkeling. Het creëert een positieve aanspreekcultuur. Verbetert de onderlinge samenwerking. En helpt je om meer succesvolle en diverse teams samen te stellen!

In het kort: feedforward is een effectieve manier om de continue dialoog op gang te brengen binnen een open aanspreekcultuur. Het stelt medewerkers in staat om gericht te werken aan groei en ontwikkeling en biedt hen de mogelijkheid om zichzelf en hun prestaties te blijven verbeteren.

Wil je met je collega’s bouwen aan een open aanspreekcultuur waarin de continue dialoog en feedforward een rol spelen? Neem dan contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (T. 03-6037979). Of kijk op de website van Direction voor de verschillende maatwerktrainingen die we rond dit thema verzorgen.

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
Wereldhave
ABN Amro
Nederlandse Gasunie
St Jansdal
Eigen Haard
Vesteda
Heineken
COC Nederland