feedforward analyse

het breinvriendelijke 360 graden feedback tool

Veel organisaties gebruiken 360 graden feedback tools om managers en medewerkers naar betere prestaties te begeleiden. Recente nieuwe inzichten in de werking van ons brein laten zien dat deze feedback tools voor een deel op foutieve aannames berusten. Ze stimuleren niet de beoogde groei en verbetering en kunnen zelfs een averechts effect hebben. Het belemmert mensen om creatief te zijn, samen te werken of de juiste beslissingen te nemen. Met de feedforward analyse kunnen we dus beter inzoomen op de kwaliteiten die mensen wél hebben.

De feedforward analyse ™ is gebaseerd op de belangrijkste kwaliteiten die aan de basis staan van High Performance Individuen, Teams en Organisaties. De feedforward analyse ™ zoekt naar de zichtbare kwaliteiten van een individu of team, brengt individuele of teamdoelen en intenties in kaart en kijkt naar mogelijkheden om deze nog effectiever te realiseren.


voor u

Profit-, non-profit- en overheidsorganisaties over de hele wereld maken al gebruik van de feedforward analyse ™.download de feedforward analyse brochure in PDF
De feedforward analyse ™ geeft waardevolle input voor onder andere:

Kortom: voor het benutten van de volledige potentie van uzelf en/of uw team/organisatie.

Lees verder

de feedforward analyse ™ bieden wij aan voor:

  1. organisaties die de analyse en terugkoppeling door een externe feedforward expert willen laten uitvoeren;
  2. organisaties die zelfstandig feedforward willen toepassen;
  3. trainers/coaches/adviseurs/recruiters die feedforward willen inzetten bij eigen klanten en relaties.

wetenschappelijke verantwoording

Er zijn voldoende 360 graden feedback tools die informatie verzamelen over de verschillende competenties van managers en medewerkers. Maar hoe weet u nu zeker dat deze competenties de doorslaggevende kwaliteiten zijn binnen High Performance Teams en Organisaties? En hoe weet u of het feedbackinstrument dat u gebruikt, inclusief bijbehorende rapportage, ook daadwerkelijk verbetering tot gevolg heeft?
Dat weet u niet.

Dit was voor ons de reden om een groot onderzoek naar feedbackinstrumenten te doen. Drs. Muriel Schrikkema ontwikkelde samen met haar team het breinvriendelijke 360 graden feedforward analyse  instrument. Het wetenschappelijke team van dr. André de Waal valideert de lijst met kwaliteiten.

Lees verder

feedforward rapportage

De feedforward rapportage geeft de belangrijkste kwaliteiten weer voor succesvol functioneren. Dit zijn de kwaliteiten die aan de basis staan van High Performance Individuen, Teams en Organisaties. De rapportage laat zien welke kwaliteiten met nadruk aan u worden toegedicht. Uw eigen analyse kunt u met dit feedbackinstrument afzetten tegen hoe anderen uw kwaliteiten zien en ervaren. Komen ze overeen? Of zijn er grote verschillen? En hoe wilt u eigenlijk dat u gezien wordt? Welke kwaliteiten zijn essentieel voor het succesvol uitoefenen van uw taak/rol en functie? Met de groepsrapportage krijgt u ook inzicht in de kwaliteiten die bij collega’s aanwezig zijn, welke onderbelicht zijn maar ook de kwaliteiten die juist aanvullend zijn op die van collega’s.feedforward rapportage

Positieve kwaliteiten krijgen de nadruk, zowel die u en uw team al hebben ontwikkeld als die nog verder ingezet zouden kunnen worden.

De rapportage van de feedforward analyse ™ is zeer uitgebreid. Naast inzicht in de kwaliteiten, krijgt de deelnemer ook een verdergaande analyse op:

  • De 3 feedforward pijlers: Authentiek zijn, Mensgericht aansturen en Ondernemen;
  • Management- en Leiderschapskwaliteiten;
  • Harde en zachte kwaliteiten;
  • Individuele en relationele kwaliteiten.
Lees hier alles over de individuele- en groepsrapportage

12 voordelen van de feedforward analyse ™


Gevalideerde management- en leiderschaps-kwaliteiten

Gebaseerd op grootschalig wetenschappelijk- en praktijkonderzoek naar de kwaliteiten die bijdragen aan een High Performance Team en Organisatie.

Lees verder

Zet aan tot actie

De feedforward rapportage geeft inzicht én zet aan tot actie. De rapportage helpt u te focussen op de kwaliteiten die van belang zijn voor uw functie/taak/rol.

Lees verder

Individu, Team en/of Organisatie

De feedforward analyse™ is volledig flexibel in te richten: afdelingen kunnen worden samengevoegd, individuele- en groepsrapportages kunnen worden opgemaakt en nieuwe collega’s kunnen worden toegevoegd.

Lees verder

Meertalig

De feedforward analyse™ en rapportage is beschikbaar in het Nederlands en/of Engels. Meer talen zijn onderweg.


Eerlijke en transparante prijs

Eerlijke en transparante prijs met korting voor do-it-yourself klanten en partners. Facturatie aan het eind van een kwartaal en alleen over afgeronde feedforward analyses. Geen extra kosten voor groepsrapportages.

Lees verder

Geschikt voor alle functieniveaus

We geven feedforward op de kwaliteiten die horen bij excellente managers en leiders. Voor niet-leidinggevenden geeft dit waardevol inzicht in zijn/haar potentie en de diversiteit in een team.


feedforward is leuk en veilig

Het invullen van de online feedforward analyse™ kost gemiddeld slechts 10 minuten. De respondenten geven geen cijfers, maar selecteren positieve kwaliteiten. Dit maakt het veilig en leuk om in te vullen en geeft betrouwbaardere resultaten.


Breinvriendelijk: zet daadwerkelijk aan tot leren

Met feedback kunnen onze hersenen maar moeilijk omgaan. De feedforward analyse™ en rapportage zijn zo opgezet dat deelnemers echt positief gemotiveerd worden om nóg meer het verschil te maken.


Schaalbaar tot 360° feedforward

De feedforward analyse™ kan 360 graden uitgevoerd worden: met collega’s op verschillende niveaus en externe relaties, zoals klanten, samenwerkingspartners en privé personen.


Uitdagende inzichten

Krijg inzicht in de gevalideerde management- en leiderschapskwaliteiten waarin de deelnemer uitblinkt. En wat de verdeling is tussen de harde en zachte en individuele en relationele kwaliteiten.

Lees verder

Software: gebruiksvriendelijk en veilig

De software is snel. Er is geen limiet in het aantal respondenten en uitnodigingen. Updates gaan automatisch en kunnen worden aangepast. Er zijn individuele- en groepsrapportages. Opslag op beveiligde servers.


Stimulerende rapportage

Geen droge cijfers, maar een heldere, actiegerichte en gebruiksvriendelijke rapportage van de belangrijkste leiderschap- en managementkwaliteiten.

Lees verder

onze diensten

 
 

Wageningen University & Research
Vesteda
GGZ Noord-Holland-Noord
Ing
Pwc
ABN Amro