feedforward analyse

het breinvriendelijke 360 graden feedback tool

Wat is feedforward?

“Uitspreken of bespreekbaar maken welke positieve ambitie(s) je wilt bereiken als individu of team en welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn. Vervolgens (met elkaar) bepalen welke kwaliteiten al goed worden ingezet en welke ook al aanwezige kwaliteiten meer bewuste aandacht mogen krijgen. 
Door uitspreken, afspreken en aanspreken op positieve kwaliteiten ontstaat energie, groei en ontwikkeling.”
Muriel Schrikkema – feedforward trainer en coach

Over de feedforward analyse™

Veel organisaties gebruiken 360 graden feedback tools om managers en medewerkers naar betere prestaties te begeleiden. Onzekere tijden vragen om met elkaar, op basis van feiten, positief te blijven samenwerken aan gemeenschappelijke resultaten en prestaties. Ook wanneer het ons tegen zit. De manier waarop we dat echter doen leidt vaak niet tot het gewenste effect.

Recente nieuwe inzichten in de werking van ons brein laten zien dat deze feedback tools voor een deel op foutieve aannames berusten. Ze stimuleren niet de beoogde groei en verbetering en kunnen zelfs een averechts effect hebben. Het belemmert mensen om creatief te zijn, samen te werken of de juiste beslissingen te nemen. Met de feedforward analyse kunnen we dus beter inzoomen op de kwaliteiten die mensen wél hebben.

De feedforward analyse™ is gebaseerd op de belangrijkste kwaliteiten die aan de basis staan van High Performance Individuen, Teams en Organisaties. De feedforward analyse ™ zoekt naar de zichtbare kwaliteiten van een individu of team, brengt individuele of teamdoelen en intenties in kaart en kijkt naar mogelijkheden om deze nog effectiever te realiseren.

“Er zijn een aantal aspecten die feedforward interessant maken. Voor mij was dat op de eerste plaats de focus op je sterke punten. feedforward gaat niet uit van het tekort en hoe je die kunt oplossen maar richt zich op het uitbouwen van de sterke punten die iemand heeft. Verder maakt feedforward gebruik van input van anderen, zowel uit de privé als zakelijke omgeving. En tot slot kent feedforward een gedegen wetenschappelijke basis”.
Joachim Berkenbosch – Managing Master Black Belt bij Royal FloraHolland

Kwaliteiten en gedragskenmerken die te ontwikkelen zijn

De feedforward analyse ™ vergelijkt de kwaliteiten die positief correleren met een high performance bijdrage door een professional met jouw teamdoelen of jouw eigen ambitie. Die gewogen kwaliteiten zijn eigenschappen en worden gedefinieerd naar concreet gedrag.
Eigenlijk kijken we als volgt naar kwaliteiten in deze assessment. We hebben een gereedschapsset (een set tools) die we tot onze beschikking hebben. Vaak is dit een breed pallet van kwaliteiten die anderen al hebben opgemerkt en die we wel degelijk kunnen gebruiken. Die gereedschappen kunnen, in de loop der jaren, worden uitgebreid, verbeterd en verder ontwikkeld. Ze kunnen ook minder worden als we ze niet kunnen of durven gebruiken. Ieder heeft een eigen gereedschapsset. Die set is net zo uniek als jouw vingerafdruk.

Als iemand zijn kwaliteiten inzet en als die kwaliteiten bij hemzelf en de situatie passen, dan heeft dit over het algemeen een positief effect.

Meetlat nodig

Het is dus de bedoeling dat je je kwaliteiten effectief benut in relatie tot je ambitie of doelen die je wil realiseren. Die doelen zijn afhankelijk van de context. Veel mensen beschikken over een breed pallet van kwaliteiten. Dat merk ik na al die jaren wel. Zeker nadat ik al honderden vragenlijsten heb laten invullen. De vraag is echter de volgende. Wanneer gaan die kwaliteiten ook effectief een nuttige rol gaan spelen? Wat maakt iemand nog effectiever binnen zijn context? Het spreekt voor zich dat die context anders is voor een medewerker van een zorginstelling dan voor een medewerker bij een multinational bijvoorbeeld. Een business controller heeft andere kwaliteiten of verbeterpunten nodig dan een brandweervrouw. Er is dus geen optimale verdeling of eenduidig profiel. Daarom spreken we over de zogenaamde ‘meetlat’.

Hierbij is het belangrijk dat je als individu of als team contextvrij gaat nadenken over de meetlat die je wil hanteren. Mensen vergissen zich weleens in ‘wat normaal is’ als criterium voor ‘de norm’ die we dus nastreven.

Logisch, vanuit ons brein gedacht. Het is echter minder effectief wanneer we samen willen leren steeds beter te worden en continu te verbeteren en vernieuwen. Het is dus belangrijk om, voordat je de respons uit de feedforward analyse™ bekijkt, na te denken naast welke meetlat je het plaatje wilt leggen dat je terugkrijgt. En welke kwaliteiten in die meetlat essentieel zijn om ook daadwerkelijk die rol of functie optimaal uit te kunnen voeren. Ook al lijkt dat lijnrecht tegenover de heersende norm te staan.

Positief en geen ratings

De feedforward analyse™ is een positief gerichte assessment. Positieve feedback bouwt echt aan leren en ontwikkeling. We richten ons dan ook op de ‘top 10’-kwaliteiten die we veelvuldig passend inzetten en benutten. Voor de verbetersuggestie(s) richten we ons op de kwaliteiten die we wel degelijk al laten zien, maar mogelijk minder zichtbaar of frequent. We proberen dus niet van een 2 een 4 te maken, maar gaan op zoek naar de kwaliteiten die wel degelijk gezien worden bij iemand (of in het team aanwezig zijn) en die mogelijk nog meer of zichtbaarder ingezet mogen worden. We focussen op een 3, zodat we de 2 automatisch ook kunnen verbeteren. We benutten dus wat er al is!

“Het draait niet zozeer om wat je wel of niet kunt, maar wel om wat je laat zien en hoe je dat verder kan ontwikkelen. Je selecteert eerst zelf je kwaliteiten en kan daarna verschillende mensen om je heen jouw kwaliteiten laten selecteren. Dat kunnen mensen zijn uit je privéomgeving, maar ook uit de zakelijke wereld of leidinggevenden. Het is echt 360 graden feedforward. Zodra zij mijn kwaliteiten hebben geselecteerd, krijg je zichtbaar gedrag. Je krijgt, met andere woorden, een concreet beeld. Hoe zie ik mezelf? Ken ik mezelf wel goed genoeg? En hoe kom ik over ten opzichte van anderen? Bovendien is het empirisch bewezen: feedforward draagt bij aan effectief leiderschap.”
Sylvia The-McArthur – Group HR Director Loyens & Loeff
(voormalig Manager L&D bij ‎Wageningen University & Research)


voor u

Profit-, non-profit- en overheidsorganisaties over de hele wereld maken al gebruik van de feedforward analyse ™.download de feedforward analyse brochure in PDF
De feedforward analyse ™ geeft waardevolle input voor onder andere:

Kortom: voor het benutten van de volledige potentie van uzelf en/of uw team/organisatie.

Lees verder

de feedforward analyse ™ bieden wij aan voor:

  1. organisaties die de analyse en terugkoppeling door een externe feedforward expert willen laten uitvoeren;
  2. organisaties die zelfstandig feedforward willen toepassen;
  3. trainers/coaches/adviseurs/recruiters die feedforward willen inzetten bij eigen klanten en relaties.

wetenschappelijke verantwoording

Er zijn voldoende 360 graden feedback tools die informatie verzamelen over de verschillende competenties van managers en medewerkers. Maar hoe weet u nu zeker dat deze competenties de doorslaggevende kwaliteiten zijn binnen High Performance Teams en Organisaties? En hoe weet u of het feedbackinstrument dat u gebruikt, inclusief bijbehorende rapportage, ook daadwerkelijk verbetering tot gevolg heeft?
Dat weet u niet.

Dit was voor ons de reden om een groot onderzoek naar feedbackinstrumenten te doen. Drs. Muriel Schrikkema ontwikkelde samen met haar team het breinvriendelijke 360 graden feedforward analyse  instrument. Het wetenschappelijke team van dr. André de Waal valideert de lijst met kwaliteiten.

Lees verder

feedforward rapportage

De feedforward rapportage geeft de belangrijkste kwaliteiten weer voor succesvol functioneren. Dit zijn de kwaliteiten die aan de basis staan van High Performance Individuen, Teams en Organisaties. De rapportage laat zien welke kwaliteiten met nadruk aan u worden toegedicht. Uw eigen analyse kunt u met dit feedbackinstrument afzetten tegen hoe anderen uw kwaliteiten zien en ervaren. Komen ze overeen? Of zijn er grote verschillen? En hoe wilt u eigenlijk dat u gezien wordt? Welke kwaliteiten zijn essentieel voor het succesvol uitoefenen van uw taak/rol en functie? Met de groepsrapportage krijgt u ook inzicht in de kwaliteiten die bij collega’s aanwezig zijn, welke onderbelicht zijn maar ook de kwaliteiten die juist aanvullend zijn op die van collega’s.feedforward rapportage

Positieve kwaliteiten krijgen de nadruk, zowel die u en uw team al hebben ontwikkeld als die nog verder ingezet zouden kunnen worden.

De rapportage van de feedforward analyse ™ is zeer uitgebreid. Naast inzicht in de kwaliteiten, krijgt de deelnemer ook een verdergaande analyse op:

  • De 3 feedforward pijlers: Authentiek zijn, Mensgericht aansturen en Ondernemen;
  • Management- en Leiderschapskwaliteiten;
  • Harde en zachte kwaliteiten;
  • Individuele en relationele kwaliteiten.
Lees hier alles over de individuele- en groepsrapportage

12 voordelen van de feedforward analyse ™


Gevalideerde management- en leiderschaps-kwaliteiten

Gebaseerd op grootschalig wetenschappelijk- en praktijkonderzoek naar de kwaliteiten die bijdragen aan een High Performance Team en Organisatie.

Lees verder

Zet aan tot actie

De feedforward rapportage geeft inzicht én zet aan tot actie. De rapportage helpt u te focussen op de kwaliteiten die van belang zijn voor uw functie/taak/rol.

Lees verder

Individu, Team en/of Organisatie

De feedforward analyse™ is volledig flexibel in te richten: afdelingen kunnen worden samengevoegd, individuele- en groepsrapportages kunnen worden opgemaakt en nieuwe collega’s kunnen worden toegevoegd.

Lees verder

Meertalig

De feedforward analyse™ en rapportage is beschikbaar in het Nederlands en/of Engels. Meer talen zijn onderweg.


Eerlijke en transparante prijs

Eerlijke en transparante prijs met korting voor do-it-yourself klanten en partners. Facturatie aan het eind van een kwartaal en alleen over afgeronde feedforward analyses. Geen extra kosten voor groepsrapportages. Vrijgesteld van btw.

Lees verder

Geschikt voor alle functieniveaus

We geven feedforward op de kwaliteiten die horen bij excellente managers en leiders. Voor niet-leidinggevenden geeft dit waardevol inzicht in zijn/haar potentie en de diversiteit in een team.


feedforward is leuk en veilig

Het invullen van de online feedforward analyse™ kost gemiddeld slechts 10 minuten. De respondenten geven geen cijfers, maar selecteren positieve kwaliteiten. Dit maakt het veilig en leuk om in te vullen en geeft betrouwbaardere resultaten.


Breinvriendelijk: zet daadwerkelijk aan tot leren

Met feedback kunnen onze hersenen maar moeilijk omgaan. De feedforward analyse™ en rapportage zijn zo opgezet dat deelnemers echt positief gemotiveerd worden om nóg meer het verschil te maken.


Schaalbaar tot 360° feedforward

De feedforward analyse™ kan 360 graden uitgevoerd worden: met collega’s op verschillende niveaus en externe relaties, zoals klanten, samenwerkingspartners en privé personen.


Uitdagende inzichten

Krijg inzicht in de gevalideerde management- en leiderschapskwaliteiten waarin de deelnemer uitblinkt. En wat de verdeling is tussen de harde en zachte en individuele en relationele kwaliteiten.

Lees verder

Software: gebruiksvriendelijk en veilig

De software is snel. Er is geen limiet in het aantal respondenten en uitnodigingen. Updates gaan automatisch en kunnen worden aangepast. Er zijn individuele- en groepsrapportages. Opslag op beveiligde servers.


Stimulerende rapportage

Geen droge cijfers, maar een heldere, actiegerichte en gebruiksvriendelijke rapportage van de belangrijkste leiderschap- en managementkwaliteiten.

Lees verder

onze diensten

 
 

RAVO
Allerzorg
WonenBreburg
Eigen Haard
Wereldhave
kl logo