feedforward coaching

wat is jouw persoonlijke ontwikkelvraag?

Het willen werken aan competenties als: coachend leidinggeven, talent- en teamontwikkeling, flexibiliteit en verandervermogen, vormen vaak de aanleiding van de gesprekken. Persoonlijke feedforward coaching op basis van de feedforward analyse™ helpt structuur en inzicht te geven in jouw kwaliteiten, ambities, wensen en doelen. Ook krijg je inzicht in hoeverre jouw zelfbeeld overeenkomt met dat van jouw omgeving, waar je zou willen verbeteren en hoe. Met als resultaat groei en effectieve persoonlijke ontwikkeling. Ineffectief gedrag en lastige samenwerkingen worden hanteerbare uitdagingen.

“Werken aan jezelf betekent kleine stappen zetten om vervolgens verder te kunnen groeien.”

Feedforward coaching begint met één of meerdere vragen. Dit kunnen vraagstukken zijn over zichtbaarheid/positioneren, politieke vraagstukken en netwerken, effectiever persoonlijke feedforward coaching en ontwikkeling door Muriel Schrikkemacommuniceren en/of over balans werk-privé. Ook identiteitsvragen komen aan de orde zoals: wie ben ik, wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn waarden en ambities. En wat wordt mijn volgende stap? Coaching helpt om ambities, wensen, dromen, doelen, maar ook ongenoegens, conflicten en problemen rond het streven naar excellent presteren om te buigen naar hanteerbare uitdagingen.

Feedforward coaching houdt niet in dat de coach uw problemen voor u oplost maar samen met u ‘materiaal’ verzamelt, zodat u uw persoonlijke ontwikkeling positief kunt sturen. Bewustwording van uw kwaliteiten vormt hierin de hefboom voor verbetering en/of verandering. Door individuele feedforward coaching begeleiden wij u middels persoonlijke reflectie naar de door u gewenste individuele ontwikkeling.

“Dit is heel stimulerend. Het geeft aan waar je wat te winnen hebt en in kunt groeien.
Na het terugkoppelgesprek geloof ik er ook echt in dat me dat lukt!”

Renée-Andrée Koornstra – Directeur HRM Arbo & Milieu bij Vrije Universiteit Amsterdam

-/-

“Wat mij vooral heeft geholpen, is het feit dat ik opnieuw kon beseffen welke kwaliteiten anderen in mij herkennen en waarderen.
Dat was voor mij dat extra duwtje in de rug dat ik nodig had. Het gaf me de moed om vanuit mijn eigen kracht invulling te geven aan mijn verantwoordelijkheden.”

Joachim Berkenbosch – Manager bij Royal FloraHolland

-/-

“Er zit echt toegevoegde waarde in om je resultaten goed door te spreken met een feedforward coach.
Het maakt me bewust van de kwaliteiten die ik kan inzetten om juist andere kwaliteiten te verbeteren.”

Annie Oude Hengel – Supply Chain Manager bij Vergeer Holland

-/-

“Bedankt voor het fijne gesprek waarin ik op basis van de 360° feedforward analyse inzicht heb gekregen in welke kwaliteiten ik al benut en welke ik nog verder kan ontwikkelen. Het lezen van alle kwaliteiten die mij worden toegedicht door de mensen in mijn omgeving heb ik ervaren als een warm bad. Ik gun iedereen een soortgelijke ervaring en raad deze methode dan ook van harte aan. Het is een enorme boost voor je zelfvertrouwen!”
Debbe van der Hoek – Scrum Master & Change Agent bij Sanquin


Onderwerpen die centraal kunnen staan bij individuele feedforward coaching:

Persoonlijk leiderschap: vragen over persoonlijke ontwikkeling

Wat zijn aspecten in mijn persoonlijkheid die mij verder helpen, maar mij ook belemmeren? Hoe kan ik daar mee omgaan? Het willen werken aan competenties als: effectiever communiceren, coachend leidinggeven, flexibiliteit en verandervermogen, vormen vaak de aanleiding van de gesprekken. Hoe draagt u bij aan een organisatie waarin een open aanspreekcultuur en het kunnen geven én ontvangen van feedback centraal staan?

Loopbaan essenties: vragen over loopbaan, positionering en balans zoeken

Hoe kan ik mijn loopbaan en positie effectiever vormgeven, zodat mijn talenten beter benut kunnen worden? Wat wil ik? Wat past bij mij? Hoe maak ik mijn inbreng op het werk zichtbaarder? Waar ligt voor mij de balans tussen werk en privé? Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten, blinde vlekken en valkuilen? Samen zoeken we naar de optimale match van uw ambities met de ambities van uw organisatie.

Teamontwikkeling: vragen over diversiteit, communicatie en samenwerking

Hoe stel ik een succesvol team samen? Hoe ga ik om met een divers en/of complementair team? Welke mate van flexibiliteit is optimaal? Hoe kan ik de individuele ambities en drijfveren af stemmen op de team/organisatiedoelstellingen? Vraagstukken rond betrokkenheid, communicatie en samenwerking en dit bespreekbaar en concreet maken, staan hierbij vaak centraal. Doel is: om u te ondersteunen bij het in beweging krijgen van de onderliggende denkpatronen; en hoe u uw teamleden onderling optimaal tot afstemming, openheid en samenwerking laat komen.

De feedforward analyse™ vormt het startpunt en de meetlat tijdens de individuele feedforward coaching.

Neem voor vragen of het maken van een intakegesprek contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).

onze diensten

 
 

St Jansdal
Allerzorg
SVB
Bouter Group
Wageningen University & Research
RAVO
kl logo
DNB