De impact van feedforward training op de samenwerking en aanspreekcultuur bij GHOR Hollands Midden

GHOR Hollands Midden coördineert de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Jacqueline van Dormolen, ondersteuner crisisfunctionarissen, zag de noodzaak in voor een constructieve aanspreekcultuur binnen de organisatie. Tijdens een intern ontwikkelingstraject bleek dat de verschillende aandachtsgebieden, zoals vakbekwaamheid en risicobeheersing, vaak als losse eilandjes functioneerden. Het doel was een hechter team te vormen waar collega’s elkaar positief en constructief kunnen aanspreken.

Keuze voor de feedforward training

Om dit te bereiken, koos GHOR Hollands Midden voor een training in feedforward communicatie, gegeven door Murielde impact van feedforward training op samenwerking en aanspreekcultuur Schrikkema van Direction. Deze training focuste op het geven en ontvangen van feedforward, een manier die samenwerking en ontwikkeling bevordert. Deelnemers leerden onder andere het belang van feedforward, actief luisteren en het stellen van open vragen. Deze principes dragen bij aan een cultuur van openheid en vertrouwen.

De training had een merkbare positieve impact op de organisatie. Jacqueline merkte dat vergaderingen nu bijeenkomsten zijn waarin teamleden actief deelnemen en zich kwetsbaar durven opstellen. Een leuke oefening tijdens de training was een speeddate waarbij deelnemers elkaar feedforward gaven over wat ze goed vonden en wat beter kon.

Sinds de training is er een duidelijke verandering zichtbaar in de organisatiecultuur. Teamleden durven elkaar nu aan te spreken op een positieve manier, wat bijdraagt aan een sterkere teamdynamiek en betere samenwerking tussen verschillende aandachtsgebieden. Om deze positieve veranderingen vast te houden, plant GHOR Hollands Midden regelmatige themadagen buiten kantoor, gericht op teambuilding en verdere ontwikkeling van de aanspreekcultuur.

De feedforward training door Muriel Schrikkema heeft duidelijk aangetoond dat met de juiste aanpak en inzichten, een organisatie zoals GHOR Hollands Midden haar interne samenwerking en aanspreekcultuur aanzienlijk kan verbeteren.

Voor de volledige case, zie de website van Direction.

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
COC Nederland
Nederlandse Gasunie
Allerzorg
hands on informatie management
Actor
Wageningen University & Research
RVO
Qirion