Interview Janneke Hermes (Gasunie): Feedforward geeft een mooie spiegel van jezelf

Janneke Hermes (Manager Corporate Finance & Risk Advisory bij de Gasunie en Chairman Of The Board bij Stichting pensioenfonds Gasunie) heeft de feedforward analyse™ en het rapport ontvangen tijdens het High Performance Leadership programma, waar Muriel Schrikkema Network Director van is. Een netwerk van zo’n 30-tal senior managers die kennis en inspiratie deelt rond het thema High Performance Leiderschap. Onderdeel van het programma was ook de feedforward analyse™. Jannekes analyse werd intern door 14 collega’s ingevuld.

POSITIEVE, OPEN AANSPREEKCULTUUR

Het was Muriel die meteen duidelijk maakte dat feedforward dé manier kan zijn om een open aanspreekcultuur teFeedforward interview met Janneke Hermes Gasunie promoten. Onder leiding van Muriel hebben we, kort na de netwerkbijeenkomst, een workshop georganiseerd met mijn afdeling waarbij we ook feedforward hebben toegepast. Hierbij werd de focus gelegd op continu leren beter worden met elkaar. Je geeft feedback op een positieve manier, zodat de mensen die feedback krijgen, er meer voor openstaan”.

Waarom feedforward? Feedforward verlegt de focus naar de kwaliteiten. Wat doe je al goed? Hoe kan je die kwaliteiten precies inzetten en mogelijk nog effectiever? “Zelf geloof ik heel sterk in een positieve manier van benaderen. Het heeft geen zin om op zere plekken te blijven drukken. Focussen op talent werkt veel effectiever. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb dan ook niet geaarzeld om mijn bevindingen terug te koppelen naar de collega’s van mijn afdeling. Die waren meteen enthousiast”.

360° TERUGKOPPELING VAN JE 10 MEEST UITGESPROKEN KWALITEITEN

Feedforward heeft een breed toepassingsgebied. De analyse kan eigenlijk op verschillende vlakken worden toegepast en op verschillende niveaus. Als Manager Corporate Finance en Risk Advisory past Janneke feedforward dagelijks toe bij alle gesprekken met haar teamleden. “Het is eigenlijk een 360° terugkoppeling van je al je kwaliteiten, met een focus op je 10 grootste kwaliteiten”. Ook als leider haal je veel uit een feedforward analyse. Je bent er beter toe in staat om teamleden effectief te coachen. Je maakt niet alleen het team hechter, ook schep je vertrouwen. Mensen weten dat je het beste met ze voorhebt. Je boekt sneller resultaten door elkaar aan te spreken en elkaar de kans te geven om dingen te verbeteren.

FEEDFORWARD ALS ONDERDEEL VAN DE PERFORMANCE CYCLUS

De veelzijdigheid van de feedforward analyse blijkt uit het feit dat Janneke Hermes de analyse ook wil toepassen op de Performance cyclus / ontwikkelgesprekken. Via feedforward wil ze ervoor zorgen dat alle teamleden zich optimaal kunnen ontwikkelen. “Nu wordt er nog te veel gehamerd op wat er niet goed gaat. Dat kan in de toekomst zeker stukken beter. Zelf vind ik het een ideale methode om constant beter te kunnen samenwerken met teamleden. Ook als High Performance medewerker heb je er alle belang bij om je kwaliteiten te kennen. Het grappige is dat bij mij het algemene beeld wel grotendeels overeenkomt met de resultaten van de analyse. En wat nog mooier is: geen enkele kwaliteit werd niet aangevinkt. Met andere woorden: je laat alles wel zien, alleen komen sommige kwaliteiten iets sterker tot uiting dan andere. Je minder aanwezige kwaliteiten kan je verder ontwikkelen door er vaker mee aan de slag te gaan. Je geeft jezelf als het ware voldoende uitdagingen om je onderbelichte kanten verder te ontwikkelen en explicieter te tonen”.

VERRASSENDE RESULTATEN

Vaak kan een feedforward analyse ook tot onverwachte resultaten en inzichten leiden. Kwaliteiten die je misschien niet onmiddellijk van jezelf had verwacht, worden toch opgemerkt door de mensen die regelmatig met jou samenwerken. “Uit mijn analyse bleek bijvoorbeeld dat ik sterk gericht was op resultaten, betrouwbaar ben en eerlijk. Niet dat ik dat niet weet, maar zeker betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn wel kwaliteiten die je niet zo snel aan jezelf zou toekennen. En dan is het wel fijn om het van anderen te horen”.

Ook als leider haal je veel uit een feedforward analyse. Je bent er beter toe in staat om teamleden effectief te coachen. Je maakt niet alleen het team hechter, ook schep je vertrouwen.

VOORDELEN FEEDFORWARD

Volgens Janneke Hermes biedt feedforward heel wat opmerkelijke voordelen. In vergelijking met feedback is het voor mensen bijvoorbeeld veel gemakkelijker om feedforward te geven. Waarom? Je gaat uit van het positieve en je richt je op het resultaat. Dat is een goeie intentie. Het wordt meteen een stuk minder eng om een medewerker te zeggen wat je vindt. De drempel wordt verlaagd, omdat je vertrekt vanuit een positieve insteek. Zodra je over die drempel heen bent, zorgt feedforward ervoor dat mensen iets horen over hun sterke en minder sterke punten en er concreet iets mee kunnen doen. “Stel dat je een collega hebt die veel te vaak te veel in details treedt, dan kan je hem vertellen dat je het waardeert dat hij nauwkeurig is en heel analytisch te werk gaat, én dat het je zou helpen als hij wat minder details zou geven, zodat je het geheel beter kan begrijpen”.

FEEDFORWARD ALS HOUVAST IN TIJDEN VAN VERANDERING

Feedforward is zeker een belangrijke houvast in tijden van continue verandering en aanpassingen. Tijden waarin banenFeedforward interview- Janneke Hermes Gasunie verdwijnen of op de helling staan en waarbij er veranderingstrajecten geïntroduceerd worden. Tijdens zulke momenten heb je meer dan ooit nood aan bevestiging. Waar ben ik goed in? Waar krijg ik energie van? En hoe percipieert mijn omgeving mij eigenlijk? “Ik word sowieso altijd vrolijk van een positieve benadering naar anderen toe. Alleen zo zorg je ervoor dat de medewerkers in je team zich beter in hun vel voelen en hierdoor beter gaan presteren. Wat je goed doet, moet je gewoon vaker doen. En wat je soms doet en prima kunt, kan wel eens meer behoefte aan zijn bij bepaalde mensen in je omgeving en deze kwaliteiten kun je dus wat vaker explicieter benutten. Dat is net het mooie aan heel het feedforward verhaal. Je kan een eerlijk gesprek voeren, zonder blokkade. Je krijgt als het ware een spiegel aangereikt die je dankbaar kan aannemen”.

Neem voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van de feedforward analyse™ contact op met Marco Schreurs (T. 035 – 603 7979).

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
RAVO
Merem
St Jansdal
Pwc
SVB
NWO
Eigen Haard
Vesteda