Een breed pallet aan harde en zachte kwaliteiten

Binnen succesvolle teams zien we dat wanneer een breed pallet van de aanwezige harde en zachte kwaliteiten bewust wordt geïncludeerd en ingezet (en niet alleen een beperkt aantal kwaliteiten vanuit patroonmatige manier van handelen), dat dit eerder tot succesvolle samenwerking en resultaat leidt. Om dit met elkaar te kunnen doen heb je allereerst inzicht nodig in de kwaliteiten die nodig zijn om de gemeenschappelijke resultaten te realiseren. Ook is het belangrijk te weten welke kwaliteiten er al ‘in huis’ zijn en wat er mogelijk nog anders ‘ingeregeld’ moet worden.

Muriel Schrikkema en Marco Schreurs deden onderzoek naar de kwaliteiten van professionals en leiders die correleren met succesvol persoonlijk leiderschap. De lijst met 48 kwaliteiten die we vonden kwam tot stand op basis van een literatuuronderzoek onder ruim honderd publicaties en is gevalideerd door dr. André de Waal van het HPO Center. De 48 kwaliteiten zijn vervolgens opgenomen in de 360 graden feedforward analyse™. Inmiddels wordt de feedforward analyse™ door onszelf, klanten en partners gebruikt om de kwaliteiten van medewerkers en leidinggevenden te achterhalen.

Harde en zachte kwaliteiten

Wanneer je die 48 kwaliteiten induikt zie je een aantal kwaliteiten die ‘geclusterd’ kunnen worden. IMD Business School program Professor Harde en zachte kwaliteitenGeorge Kohlrieser heeft het in zijn high performance leiderschapsprogramma over de meer zachte kwaliteiten (‘zorgen voor’) en de meer harde kwaliteiten (‘uitdagen van’). Harde en zachte kwaliteiten die twee kanten van dezelfde medaille bestrijken. Het zijn de twee benen waar je als mens op hebt te staan, zoals Jakob Wielink, executive coach, trainer en verliescounselor, zo mooi verwoordde. Beide zijn nodig, zowel in afwisseling als tegelijkertijd. Beide zijn noodzakelijk om excellent te presteren, en ook beïnvloeden ze elkaar.
Als je bijvoorbeeld zeer gericht bent op de ander, graag zorgt voor de ander, vragen stelt en coacht (zachte kwaliteiten staan vooraan), kun je daar nog effectiever in worden wanneer je de ander tegelijkertijd ook direct durft aan te spreken op het gestelde kader of conflicten op tafel durft te leggen (de meer harde kwaliteiten).

Andersom geldt het ook: wanneer je zeer resultaatgericht bent, besluitvaardig en risico’s durft te nemen (de meer harde kwaliteiten staan vooraan), bereik je nog succesvollere resultaten wanneer je deze combineert met ook de meer zachte kwaliteiten (het bijvoorbeeld meer in afstemming doen met de ander die je mee wilt laten bewegen, want samen heb je uiteindelijk de klus te klaren). De kwaliteiten versterken elkaar, beide zijn nodig voor excellente samenwerking en resultaten.

Toen Muriel George Kohlrieser ontmoette tijdens een Masterclass rond het IMD Business School Program dat hij verzorgt, vroeg zij hem hoe de perfecte balans eruit ziet tussen caring en daring kwaliteiten, zowel op individueel niveau als binnen teams. Zijn antwoord is nog altijd één van de kernpunten in veel gesprekken: er is geen perfecte balans tussen harde en zachte kwaliteiten. Het doel waartoe je de diverse kwaliteiten inzet bepaalt wat de perfecte balans is. Wat dat specifieke doel nodig heeft om gerealiseerd te worden. De combinatie is wel universeel evident en ook de volgorde! High performers laten eerst de meer zachte kwaliteiten zien (maken eerst contact en verbinding), direct gevolgd door de meer harde kwaliteiten (zijn ook duidelijk tot welke resultaten het contact moet leiden of geven feedback).

Dus ‘contact voor contract’ en ‘connectie voor correctie’.

Dit geldt ook voor jou als leidinggevende van je team. Jij dient in Kohlrieser zijn woorden een secure base te vormen voor je teamleden. De door mij eerder aangehaalde executive coach Jakob Wielink, professioneel vertaler van het gedachtegoed van Kohlrieser, verwoordde dit als volgt: ‘Pas vanuit de veiligheid van de zorg kunnen medewerkers volledig uitgedaagd worden om risico’s te nemen en te ondernemen. Net als met leren fietsen: de zijwieltjes zijn in het begin wel nodig, maar ze moeten er ook een keer af. De steun die dan wordt ervaren wanneer de zijwieltjes eraf gaan, is bepalend: de meehollende ouder heeft het fietsende kind het vertrouwen te geven dat het opgevangen wordt als het zou vallen.

Dus zowel caring als daring kwaliteiten zijn nodig in een team!

Voorbeeld inzetten van harde en zachte kwaliteiten

Door je harde kwaliteiten wat meer aan te zetten, voorzie je je zachte kwaliteiten van nog meer kracht en zet je daardoor deze laatste effectiever in. Wanneer je bijvoorbeeld zeer gericht bent op de ander, graag zorgt voor de ander, vragen stelt en coacht (zachte kwaliteiten), ben je daar effectiever in wanneer je de ander tegelijkertijd ook direct durft aan te spreken op zaken of conflicten op tafel durft te leggen (harde kwaliteiten). Uiteraard wanneer je dat doet in combinatie met je zachte kwaliteiten, namelijk vanuit het contact en de relatie met de ander. Hierdoor worden er geen ‘stinkende’ wonden gemaakt, maar worden zaken vanuit contact op tafel gelegd, waardoor juist meer duidelijkheid en harmonie ontstaat.

Dit geldt ook andersom. Alleen met een rationele ‘harde’ uitleg en het tonen van discipline kom je er niet. Juist door de combinatie met de zachte kant zorg je ervoor dat mensen ook echt betrokken raken en mee willen bewegen vanuit zichzelf. Zij zullen, ook wanneer het tegen zit, die extra mile eerder met je willen lopen.

Harde en zachte kwaliteiten bij Nederlandse leidinggevenden

Uit de feedforward analyses van alleen de Nederlandse leidinggevenden (319 deelnemers met in totaal 4468 respondenten) blijkt dat gemiddeld genomenharde en zachte kwaliteiten leidinggevenden exact evenveel harde als zachte kwaliteiten aanwezig zijn.

Bij harde kwaliteiten gaat het onder andere om:

  • Heeft focus
  • Toont eigenaarschap
  • Is besluitvaardig
  • Is gericht op resultaat

Bij zachte kwaliteiten gaat onder andere om:

  • Toont waardering
  • Coacht
  • Is mensgericht en stelt vragen
  • Betrekt anderen

De feedforward analyse™ laat deelnemers zien welke harde en zachte kwaliteiten zij zichtbaar laten zien. Niet bij iedereen is de verdeling 50/50…

Wil je weten welke harde en zachte kwaliteiten jij en je collega’s laten zien? Of over onze trainingen en workshops?
Neem dan contact op met Muriel Schrikkema of Marco Schreurs (T. 035-6037979).

“Daring slaat meer op de ‘harde’performance, datgene wat je als leider doet om je team de gewenste resultaten te laten boeken en waarbij je bijdraagt aan de visie van je organisatie. Caring heeft meer te maken met hoe goed je voor mensen zorgt en het contact daarbij aan gaat. En het is eigenlijk exact die combinatie die leidt tot succes. Soms moet je besluitvaardig zijn en recht op je doel afgaan om iets te verwezenlijken en dat kan ‘hard’ overkomen. Maar dan is het belangrijk dat je mensen niet daardoor verliest, dus wel vanuit het contact directheid toont en besluiten transparant neemt. Door die balans te respecteren, maak je van jezelf een effectieve leider.”
Sylvia The-McArthur – Group HR Director Loyens & Loeff
(voormalig Manager L&D bij ‎Wageningen University & Research)

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
RAVO
NWO
Bureau Raad voor de Rechtspraak
Merem
WonenBreburg
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Human Total Care
St Jansdal