Plezier als prioriteit op het werk – een visie op feedforward communicatie

In een tijd waarin technologieën ons dichter bij elkaar brengen, blijft de menselijke factor essentieel voor succes in organisaties. Dit werd prachtig uiteengezet in het Harvard-artikel “Making Joy a Priority at Work“. Hierin wordt betoogd dat plezier op de werkplek niet alleen een intrinsiek menselijke behoefte is, maar ook een krachtige verbinding vormt tussen mensen. Bij High Performance Organisaties (HPO’s) zien we deze dynamiek terug: inhoudelijke prestaties en plezier in het werk gaan hand in hand. Dit sluit naadloos aan bij onze visie op feedforward communicatie, waarin waardering en plezier een centrale rol spelen naast het verder ontwikkelen van jezelf en het behalen van doelen.

Harmonie, impact en erkenning: De drie pijlers van plezier

Het artikel van Harvard benadrukt drie essentiële elementen die plezier op de werkvloer bevorderen: harmonie, impact en erkenning. In teamsporten, bijvoorbeeld, komt dit duidelijk naar voren wanneer een team perfect samenwerkt en successen behaalt. Deze successen leiden tot voelbaar plezier die iedereen verder inspireert.

In any team environment, joy arises from a combination of harmony, impact, and acknowledgment — all of which business leaders can engender in their organizations,” schrijft de auteur van het artikel. Dit concept is direct toepasbaar binnen organisaties. Door te zorgen voor harmonie in het team, waarin iedereen zijn unieke rol kent en waardeert, wordt de basis gelegd voor gezamenlijke impact. Deze impact, hoe klein ook, leidt tot een gevoel van plezier en prestaties die verdere successen bevorderen.

feedforward communicatie: De sleutel tot blijvend succes

Onze visie op feedforward communicatie sluit perfect aan bij deze pijlers van plezier. Feedforward gaat verder dan positieve feedback; het richt zich op het benutten van bestaande kwaliteiten voor toekomstige acties en gedrag. Dit zorgt voor een positieve energie en een lerende houding, essentieel voor groei en ontwikkeling. Feedforward combineert waardering van wat goed gaat met het stimuleren van verdere ontwikkeling, wat bijdraagt aan plezier in het werk en persoonlijke -en teamgroei.

Het verschil tussen feedforward en traditionele feedback is significant, vooral in de manier waarop ons brein reageert. Negatieve feedback activeert stresshormonen en kan defensief gedrag oproepen, terwijl feedforward het gelukshormoon oxytocine stimuleert. Dit maakt mensen ontvankelijker voor verbeteringen en creëert een omgeving waarin ze zichPlezier als prioriteit op het werk - een visie op feedforward communicatie geïnspireerd voelen door mogelijkheden en kansen. Zoals het artikel aangeeft: “Success sparks joy. Joy fuels further success.”

Bijvoorbeeld, wanneer een teamlid een succesvol project afrondt, benadrukken we niet alleen de behaalde resultaten, maar ook de samenwerking en de kwaliteiten die daarbij ingezet werden. Dit doen we door concrete verbetersuggesties te geven in een positieve context: “Ik waardeer je heldere communicatie en efficiënte werkwijze in dit project. Én ik wil je vragen om vaker updates te geven, zodat we nog beter kunnen samenwerken.

De plezier-succes-plezier cyclus in actie

De resultaten van het A.T. Kearney onderzoek, zoals besproken in het Harvard-artikel, onderstrepen het belang van plezier op de werkplek. Werknemers die meer plezier ervaren, voelen zich meer betrokken bij de visie en strategie van de organisatie. Dit leidt tot een hogere productiviteit en een sterkere teamdynamiek.

The pursuit of happiness sets the direction, but feeling joy provides the daily confirmation that we are doing exactly what we should be doing, for the company and for the teammates who energize our efforts,” schrijft de auteur. Dit benadrukt hoe essentieel het is dat werknemers plezier ervaren in hun dagelijkse werkzaamheden.

Het creëren van een cultuur die plezier bevordert, begint bij leiderschap. De taak van leidinggevenden is om actief te streven naar inclusiviteit, erkenning, ontwikkeling en het vieren van successen. Dit kan bijvoorbeeld door mentale gezondheidsvoordelen te bieden, diversiteit te omarmen en individuele bijdragen te waarderen. “Make the experience of joy an explicit corporate purpose,” stelt de auteur.

Bij High Performance Organisaties zien we dat teams die hoog scoren op zowel inhoudelijke prestaties als samenwerking, ook de meeste plezier en voldoening ervaren. Dit komt doordat deze teams niet alleen focussen op het eindresultaat, maar ook op de manier waarop ze daar samen naartoe werken. Feedforward communicatie speelt hierin een cruciale rol door voortdurende erkenning en waardering te combineren met constructieve verbetersuggesties.

Feedforward en plezier op de werkplek gaan hand-in-hand

Samenvattend, het creëren van plezier op de werkplek en het implementeren van feedforward communicatie zijn geen afzonderlijke doelen, maar versterken elkaar juist. “Crafting business cultures that more consistently engender such experiences can create a much stronger sense of personal interconnection, shared purpose, and heartfelt pride across the organization,” aldus de auteur van het Harvard-artikel. Door een cultuur te bevorderen waarin harmonie, impact en erkenning centraal staan, kunnen leiders de kracht van plezier benutten om zowel persoonlijke als organisatorische successen te bereiken.

Meer weten over onze visie op feedforward en hoe dit in de praktijk werkt? Neem contact op met Muriel Schrikkema voor mogelijke maatwerkprogramma’s en coaching.

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
RTL Nederland
Heineken
Universiteit Utrecht
Pwc
Bouter Group
Actor
ABN Amro
Tabijn