Creëren van een positieve feedbackcultuur binnen RTL

Hetty Birkhoff, voormalig manager L&D bij RTL Nederland, vertelt in dit interview meer over het creëren van een positieve feedbackcultuur binnen RTL.

Wij hebben workshops rond de creatie van een positieve feedbackcultuur gevolgd voor het voltallig personeel. Dat waren toch algauw 25 à 30 workshops voor maar liefst 850 medewerkers. We hebben daar bewust voor gekozen naar aanleiding van een cultuuronderzoek dat we hebben laten uitvoeren binnen onze organisatie. Daaruit bleek dat we nood hadden aan een ommezwaai. Om ons bedrijf, RTL, succesvol te laten blijven, hebben we onze visie en strategie aangescherpt en in kaart gebracht welke aspecten van onze cultuur aandacht nodig hadden. Er moest een open en transparante feedbackcultuur komen, waarbinnen iedereen goed geïnformeerd is over op wat we moeten doen en hoeFeedforward-in-Leiderschap we het moeten doen. Of: hoe we het beter kunnen doen. Binnen RTL hebben we vooral een familie cultuur. Met als sterke punten dat we voor elkaar zorgen en lief zijn voor elkaar. Maar af en toe moeten we ook duidelijk kunnen zeggen waar het op staat. Zeker als we bepaalde doelen willen verwezenlijken en willen ontwikkelen. We winnen alleen als we de scherpte opzoeken, zeg maar. Daarom zijn we gaan zoeken naar manieren om die feedbackcultuur verder uit te bouwen. En zo kwamen we bij Muriel Schrikkema van Direction terecht. Zij heeft de workshops binnen RTL georganiseerd. Zowel naar onze leidinggevenden als onze medewerkers toe.

SAMEN BOUWEN AAN EEN POSITIEVE FEEDBACKCULTUUR

Het meest positieve aan al die workshops? Muriel zelf! Zij is eigenlijk het hele onderwerp. Ze heeft een enorme kennis van de inhoud en is er prima toe in staat om die over te brengen op een heel toegankelijke manier. Ze maakt het niet ingewikkelder dan het is. Integendeel. Ze heeft zo’n positieve uitstraling, vol energie. Ze komt heel open over. Op een interactieve manier voert ze een open en actiegerichte dialoog. Hierbij maakt ze duidelijk dat alles er mag zijn en dat je alle meningen hebt te includeren. Zolang je maar ook besluiten neemt en van al die meningen leert. Muriel ademt de open- en actiegerichte dialoog zelf uit, zodat wij nog beter leren hoe dat ook te doen.RTL Nederland - workshop positieve feedbackcultuur
Zodra iemand een concrete vraag heeft, stelt ze een wedervraag. Vervolgens probeert ze om, samen met jou, te kijken hoe je verder kan en meer resultaten kan boeken. Zo zijn er heel wat medewerkers die antwoorden met traditionele commentaren, zoals “mijn baas doet het niet goed” of “mijn leidinggevende spreekt me niet op de juiste manier aan”. Zodra Muriel zulke argumenten hoort, beaamt ze dat de situatie inderdaad lastig is, maar tegelijkertijd kijkt ze vanuit een positieve mindset hoe je zelf invloed kan hebben op het hele gebeuren. Want je maakt er zelf deel van uit en hebt dus ook eigen verantwoordelijkheid hier in. Ook jij hebt een rol! En de manier waarop je vraagstukken en problemen bekijkt en kritische feedback geeft, bepaalt voor een groot stuk al de resultaten die je wenst. Ons brein heeft gewoon iets anders nodig om te kunnen leren van feedback dan hoe we dat tot nog toe gaven aan elkaar (als we dat al deden).
Muriel leert je, met andere woorden, om niet langer te argumenteren met de woorden “Het kan niet, want …” maar om te zien hoe het WEL kan. Op die manier hebben we bij RTL geleerd hoe we vruchtbaarder kunnen samenwerken met elkaar en hoe we kunnen leren van elkaar. Samen bouwen aan een positieve feedbackcultuur.

“Eindelijk kregen we een antwoord op de HOE-vraag!”

GEEN GEWONE TIPS & TRICKS

Wat me vooral is bijgebleven, is de positieve insteek. Het gaat niet zomaar om het aanleren van een feedbacktool. Het gaat een laag dieper. Het is een complete mindset. Je leert om op een bepaalde manier te kijken naar jezelf. Dat is veel vruchtbaarder dan louter tips & tricks.
De workshops die we hebben gevolgd zijn meer praktijkgericht. We richten ons op een gemeenschappelijk doel. Waarom doen we iets? En vanuit dat gemeenschappelijke doel gaan we kijken wat er nodig is. Wat het meest impact heeft. En welke kwaliteiten we hiervoor het meest nodig hebben.

Sinds die workshops rond het bouwen van een positieve feedbackcultuur merken we dat we iets losgemaakt hebben bij onze medewerkers. Dat merkte je al zodra de workshops waren afgelopen. Iedereen had het erover met elkaar. Er kwamen ook meteen nieuwe aanmeldingen. Want collega’s die de goede ervaringen hadden gehoord van andere collega’s en de workshops niet hadden gevolgd, wilden die ook wel eens volgen en schreven zich onmiddellijk in. Maar ook nu nog merken we dat het is blijven hangen bij onze medewerkers. Zo hoor je heel vaak de term “feedforward” vallen.

Sommige teams hebben Muriel zelfs uitdrukkelijk gevraagd om er binnen hun team verder op in te gaan. De afdeling Consumentenorganisatie bestaat bijvoorbeeld uit multidisciplinaire teams. Daar is het belangrijk dat besluitvorming snel verloopt. In zo’n team moeten mensen elkaar snel en duidelijk aanspreken.

EEN DUIDELIJK ANTWOORD OP DE HOE-VRAAG

Er is toch wel een duidelijk verschil met andere, gelijkaardige workshops. Doelen stellen, kunnen we allemaal wel. En meestal begrijpen we ook wel WAAROM we dat precies moeten doen. Maar HOE we dat precies moeten doen. Zo’n uitleg krijg je niet vaak. Maar die vraag werd wél duidelijk beantwoord tijdens de workshops die we hebben gevolgd rond een positieve feedbackcultuur. En dat is ook de belangrijkste vraag. Want zodra je dat antwoord kent, haal je het meest winst uit je samenwerkingen.

Kortom, er is een heel nieuwe positieve feedbackcultuur ontstaan binnen RTL. Deze workshops zijn een absolute aanrader!

Binnen veel profit en non-profit organisaties (o.a. RVO, Gasunie, ABN Amro Bank, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Ministerie van Economische Zaken, Staatsbosbeheer, WonenBreburg, DNB, etc.) werken we aan het creëren van een  Positieve Aanspreekcultuur. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Mrs. Feedforward, Muriel Schrikkema (schrikkema@dir.nl of 035 603 7979).

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
Vesteda
Merem
Universiteit Utrecht
RAVO
St Jansdal
RVO
Ten Brinke
Eigen Haard