Zelf aan de slag met feedforward – Wat levert het op?

Binnen de ene organisatie ondersteunen we de werkgroep Continue Dialoog. Bij een andere organisatie leren we HR, leidinggevenden en medewerkers hoe ze effectieve R&O gesprekken kunnen voeren.

“Eigenlijk is feedforward iets waar we allemaal, binnen het management team, sterk mee bezig zijn. We zijn ons ervan bewust dat je zo’n nieuwe aanspreekcultuur niet zomaar in 1 keer kan uitrollen. Zoiets vraagt tijd, maar we komen er wel. Stap voor stap.”
Suzanne Verboon – Team Manager RVO

Leerpunten Gasunie bij het gebruik van (de) feedforward (analyse™)

Janneke Hermes, CFO en Lid Raad van Bestuur NV Nederlandse Gasunie, werkt al jaren in nauwe samenwerking met ons aan het in praktijkJanneke Hermes - CFO Gasunie brengen van de feedforward wijze van leidinggeven. Zij vat haar leerpunten bij het gebruik van (de) feedforward (analyse™) als volgt samen:

  • ‘Samen leren is de basis. Als je dat onderling afspreekt en uitspreekt en goed toepast verschuift het gevoel van feedback geven in de zin van “je doet iets niet goed” naar “hoe kan het nóg effectiever”. Daar wordt het zoveel makkelijker van! Bovendien heb ik gemerkt dat iemand “ergens op aanspreken” (ik vind iets en daar kun je het mee doen) veel moeilijker is dan “iets met elkaar bespreken” (ik vind iets en laat ruimte aan de ander om er iets anders van te vinden).
  • Het levert gesprekken en voorbeelden op die je anders nooit had gehad of gekend.
  • Het vergt oefening om het goed te doen.
  • Nieuwsgierigheid is essentieel: hoe kan het nóg effectiever?
  • Intenties kunnen afwijken van percepties. Hoe kun je ervoor zorgen dat de percepties van mensen beter aansluiten bij je eigen intenties? Daar kun je naar aanleiding van de feedforward analyse™ een mooi gesprek over voeren.
  • Vergeet de kracht van de herhaling niet. Dat is voor jezelf goed en voor anderen ook nodig. Herhaal tot het ongemakkelijk wordt en dan nog eens.
  • Je hebt altijd invloed. Maak doelen niet te groot, maar ambitieus en haalbaar. Een uitspraak als ‘als de Raad van Bestuur het niet doet…’ heb ik dan ook nooit geaccepteerd van mijn mensen. Het goede voorbeeld geven is niet alleen voorbehouden aan leidinggevenden maar aan iedereen (waarbij ik zeker niet ontken dat de tone at the top heel belangrijk is)!

De toegevoegde waarde van feedforward in coronatijd en in de toekomst is groot! Hybride werken zal blijven bestaan. Ook in je virtuele aansturing van teams en online gespreksvoering vormt feedforward een fantastisch handvat voor betere en andere gesprekken.’

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
Pwc
Merem
WonenBreburg
St Jansdal
Bureau Raad voor de Rechtspraak
Actor
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Nederlandse Gasunie