Ben jij te vertrouwen?

Te vertrouwen zijn vormt 1 van de 48 kwaliteiten die respondenten van onze 360 graden feedforward analyse™ gemiddeld genomen aardig hoog toebedelen aan degene voor wie ze de kwaliteiten selecteren. Wanneer ik dit terugkoppel aan de desbetreffende feedforward ontvangers, slaken zij vaak een zucht van verlichting: “fijn dat de omgeving ook vindt dat ik te vertrouwen ben”. Bijna zonder uitzondering geven de feedforward ontvangers aan hoe belangrijk ze het vinden door anderen als te vertrouwen te worden bezien.

Onderling vertrouwen vormt het fundament voor samenwerking

Het lijkt erop dat we ‘aan ons water’ aanvoelen dat ‘te vertrouwen zijn’ het uitgangspunt vormt voor effectieve en succesvolle samenwerking, in wat dan ook. Wanneer je de ander niet vertrouwt, kan die persoon zeggen wat hij/zij wil en/of zeer daadkrachtig actie ondernemen, maar zal je diens woorden en acties niet op waarde schatten en serieus nemen. Met alle nadelige gevolgen voor de effectiviteit van samenwerking van dien…

Onderling vertrouwen vormt dus het fundament voor succesvolle samenwerking.

Alleen diegenen, die ook in moeilijke, onrustige of veranderende tijden (en misschien soms in jouw ogen vreemde besluiten nemend) nog steeds het voordeel van jouw twijfel krijgen, zijn in staat duurzaam effectief samen te werken. Dit zijn de mensen waar je achteraan blijft lopen, of met wie je blijft meebewegen. Ook al vind je het wel een beetje moeilijke beslissing, maar ach hij/zij doet het, dus het zal wel ergens goed voor zijn.

Het belang van ‘te vertrouwen zijn’ voor effectieve samenwerking, zie ik ook terug in teamsessies. Wanneer teams al een tijdje in een bepaalde constellatie functioneren en willen werken aan effectiever samenwerken, komt het vaak in de kern neer op het (opnieuw) bouwen aan onderling vertrouwen. Onder welk mom we ook bij elkaar zijn gekomen in zo’n teamsessie, wanneer een teamlid na verloop van tijd de termen ‘onderling vertrouwen’ in de mond neemt, of liever gezegd het gebrek daaraan, dan treedt er vaak een veelzeggende stilte op. Het hoge woord is eruit; iedereen voelt dat het daar over gaat en moet gaan. Dan ontstaat er ruimte om samen op zoek te gaan naar hoe te bouwen aan een groter onderling  vertrouwen.

Hoe bouw je aan het vergroten van onderling vertrouwen?

Het woord vertrouwen is nu wel erg vaak gevallen. Je denkt wellicht: wat is dat nou voor een vaag en mogelijk ook containerbegrip? En dat ben ik met je eens. ‘Leuk om te constateren dat er een gebrek aan vertrouwen is of dat er nog geen tijd is geweest om hieraan te bouwen met elkaar, maar dan? Hoe doe je dat dan concreet?’

Ik ben nog steeds dankbaar voor de volgende concrete formule die ik leerde, hoe je daadwerkelijk kunt bouwen aan vertrouwen:

formule voor vertrouwen

Geloofwaardigheid

Geloofwaardigheid = Geloof ik je? Vind ik je eerlijk en oprecht? Klopt het voor mij hoe jij overkomt? Om vertrouwd te worden is het prettig wanneer jouw geloofwaardigheid groot is. Hoe deze te meten is echter zeer subjectief. Wat voor mij geloofwaardig overkomt, kan voor jou anders zijn.

Mocht je je geloofwaardigheid echter willen vergroten, dan lijkt het in de praktijk vaak te gaan om meer kwetsbaarheid en transparantie te laten zien. In plaats van altijd maar één kant van jezelf te laten zien, ook eens die andere kant in het licht te zetten. Ieder mens heeft ten slotte beide kanten in zich (zakelijk – persoonlijk; sterk – kwetsbaar, etc.). Wanneer beide in het licht kunnen staan, lijkt het mensen geloofwaardiger te maken.

Wanneer je de ander nog niet (goed genoeg) kent, is het dus aardig om elkaar beter te leren kennen. Niet door alleen het beeld van jezelf te delen hoe je jezelf graag ziet, maar door ook bewust een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van hoe er nu naar jou gekeken wordt, in termen van kwaliteiten als ontwikkelpunten. Door misschien wel wat anders dan wat je gewend bent te delen bij een eerste kennismaking.

Wat is jouw verhaal?

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid = Zeg je wat je doet en doe je wat je zegt? Kan ik van je op aan? Om vertrouwd te worden is het ook prettig wanneer je betrouwbaarheid hoog is. Dit is zeker iets waar je concreet actie op kunt zetten wanneer je je betrouwbaarheid wilt vergroten. In de kern komt het neer op: kom je afspraken na. En ook een stuk monitoring: kom je op zaken terug die je aankondigt of waar je eerder over gesproken hebt? Het gaat hier echt om ‘zeg je wat je doet en doe je wat je zegt’. Maak afspraken en houd je daaraan. Kom er op terug.

Ego

Ego = jouw persoonlijke gerichtheid en belang. Om deze zo klein mogelijk te houden (en dus het vertrouwen in jou zo groot mogelijk), is het belangrijk overeenstemming te hebben en duidelijkheid rond het gezamenlijke en gedeelde belang. ‘We hebben uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen’. Dit collectieve belang kun je bijvoorbeeld meer benadrukken in de overleggen en gesprekken die je toch al voert, wanneer je hieraan wilt werken. Uiteraard heb je mogelijk ook een persoonlijk belang bij een bepaalde richting. Om anderen echter te mobiliseren en inspireren ook jouw richting op te gaan is het voor die ander belangrijk allereerst duidelijkheid te krijgen op dat collectieve belang. Vervolgens inzoomen op waarom zij erheen zouden moeten bewegen, dus wat hun persoonlijke belang hierin vormt zodat zij ook aan kunnen haken op dat collectieve belang vormt dan de volgende stap.

Quote uit een interview met een manager en medewerker binnen een verzekeringsbedrijf n.a.v. een High Performance Organisatie traject: De manager vertelt: “In de eerste dagen heb ik met iedereen een half uur gezeten om gewoon eens te vragen wie ze waren. Ik merkte dat dat heel erg gewaardeerd werd.” Aanvulling van de medewerker: “We konden in een open gesprek onze mening geven, dat werd ook van ons gevraagd. Ook de persoonlijke interesse heeft bijgedragen aan het vertrouwen in mijn manager. Ik merk dat ik nu sneller zaken bespreekbaar maak.”

Want mensen willen niet alleen dat hen verteld wordt wat het collectieve belang is. Ze willen geïncludeerd worden maar ook kunnen bijdragen en gezien worden op hun persoonlijke toegevoegde waarde. Zoals een collega uit het veld, antropologe Jitske Kramer, het mooi zegt : ‘it’s not only about being invited to the party. It’s also about being asked to join in and dance.’

Vertrouwen komt te voet…

Mogelijk leuk om de formule van vertrouwen eens voor jezelf in te vullen? Scoor jezelf eens op de drie elementen van voorgenoemde formule. Hoe groot is het vertrouwen in jou? Wat zou je kunnen doen om het vertrouwen in jou te vergroten?

Of heb het hier eens over met je collega’s. Doe de feedforward groepsanalyse en krijg helder waar ieders individuele kwaliteiten liggen en hoevertrouwen een ieder bijdraagt aan het onderling vertrouwen in de groep. Waar mag mogelijk in de groep nog meer aandacht heen om het onderling vertrouwen verder te vergroten? Heb het daar eens over met elkaar. Je zult zien; je werkt hierdoor direct aan het vergroten van het onderling vertrouwen!

Want uiteraard komen de drie genoemde kwaliteiten van de vertrouwensformule ook terug in de feedforward analyse. Daarnaast krijg je met deze analyse ook nog je andere kwaliteiten beter in beeld; dus ook de wijze waarop jij nog effectiever kunt bijdragen. Zo leer je elkaar direct veel beter kennen.

En, voor diegenen die nu zeggen, ‘ja maar het is hier niet veilig genoeg om kwaliteiten te beoordelen voor collega’s.’ Tegen diegenen zou ik willen zeggen: je kent het gezegde: vertrouwen komt te voet en gaat te paard! Een grotere onderlinge veiligheid komt niet uit de lucht vallen, daar kun je aan werken. Ga samen op een niet bedreigende en positieve manier middels de feedforward analyse™ onderzoeken welk(e) element(en) al goed scoren en welk(e) element(en) aan gewerkt kan worden, om als hefboom te fungeren voor een nog groter onderling vertrouwen. Dat is niet alleen leuk maar  vormt ook een veilige manier om te bouwen aan vertrouwen.

Succes. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij dat kan 😉

Muriel Schrikkema
Mrs. feedforward

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Nederlandse Gasunie
Qirion
NWO
St Jansdal
RVO
Tabijn
kl logo