feedforward coaching

krijg inzicht in uw kwaliteiten, ambities, wensen en doelen

Individuele coaching / loopbaancoaching op basis van de feedforward analyse™ helpt structuur en inzicht te geven in uw kwaliteiten, ambities, wensen en doelen. Ook krijgt u inzicht in hoeverre uw zelfbeeld overeenkomt met dat van uw omgeving, waar u zou willen verbeteren en hoe. Met als resultaat groei en effectieve persoonlijke ontwikkeling.

“Werken aan jezelf betekent kleine stappen zetten om vervolgens verder te kunnen groeien.”

feedforward coaching

Coaching begint met één of meerdere vragen. Dit kunnen vraagstukken zijn over zichtbaarheid/positioneren, politieke vraagstukken en netwerken, effectiever communiceren en/of over balans werk-privé. Ook identiteitsvragen komen aan de orde zoals: wie ben ik, wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn waarden en ambities. En wat wordt mijn volgende stap? Coaching helpt om ambities, wensen, dromen, doelen, maar ook ongenoegens, conflicten en problemen rond het streven naar excellent presteren om te buigen naar hanteerbare uitdagingen.

Feedforward coaching houdt niet in dat de coach uw problemen voor u oplost maar samen met u ‘materiaal’ verzamelt, zodat u uw persoonlijke ontwikkeling positief kunt sturen. Bewustwording van uw kwaliteiten vormt hierin de hefboom voor verbetering en/of verandering. Door individuele feedforward coaching begeleiden wij u middels persoonlijke reflectie naar de door u gewenste persoonlijke ontwikkeling.

“Er zit echt toegevoegde waarde in om je resultaten goed door te spreken met een feedforward coach.
Het maakt me bewust van de kwaliteiten die ik kan inzetten om juist andere kwaliteiten te verbeteren.”
A.O. OUDE HENGEL – Manager Sales Support Heineken


Onderwerpen die centraal kunnen staan bij individuele coaching:

Persoonlijk leiderschap: vragen over persoonlijke ontwikkeling

Wat zijn aspecten in mijn persoonlijkheid die mij verder helpen, maar mij ook belemmeren? Hoe kan ik daar mee omgaan? Het willen werken aan competenties als: effectiever communiceren, coachend leidinggeven, flexibiliteit en verandervermogen, vormen vaak de aanleiding van de gesprekken. Hoe draagt u bij aan een organisatie waarin een open aanspreekcultuur en het kunnen geven én ontvangen van feedback centraal staan?

Loopbaan essenties: vragen over loopbaan, positionering en balans zoeken

Hoe kan ik mijn loopbaan en positie effectiever vormgeven, zodat mijn talenten beter benut kunnen worden? Wat wil ik? Wat past bij mij? Hoe maak ik mijn inbreng op het werk zichtbaarder? Waar ligt voor mij de balans tussen werk en privé? Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten, blinde vlekken en valkuilen? Samen zoeken we naar de optimale match van uw ambities met de ambities van uw organisatie.

Teamontwikkeling: vragen over diversiteit, communicatie en samenwerking

Hoe stel ik een succesvol team samen? Hoe ga ik om met een divers en/of complementair team? Welke mate van flexibiliteit is optimaal? Hoe kan ik de individuele ambities en drijfveren af stemmen op de team/organisatiedoelstellingen? Vraagstukken rond betrokkenheid, communicatie en samenwerking en dit bespreekbaar en concreet maken, staan hierbij vaak centraal. Doel is: om u te ondersteunen bij het in beweging krijgen van de onderliggende denkpatronen; en hoe u uw teamleden onderling optimaal tot afstemming, openheid en samenwerking laat komen.

De feedforward analyse™ vormt het startpunt en de meetlat tijdens de individuele coaching.

Neem voor vragen of het maken van een intakegesprek contact op met Muriel Schrikkema (T. 035-6037979).

onze diensten

 
 

SVB
RAVO
St Jansdal
ABN Amro
Heineken
RVO