Je doelen bereiken vraagt om inzicht in je kwaliteiten

In ons boek ‘Feedforward in Leiderschap‘ beschrijven we dat je je persoonlijke- en organisatiedoelen beter kan bereiken wanneer je inzicht hebt in je kwaliteiten. Belangrijk is wel om eerst helder te hebben ‘waar we willen uitkomen’ en ‘hoe graag we daaraan (samen) willen bijdragen’. Die gemeenschappelijke doelen en dat uitgesproken commitment is nodig voor langeretermijnsucces, evenals het ‘in actie komen’ met elkaar. Want jij en je team kunnen een bepaalde intentie hebben en daar ook echt voor gaan, maar als jullie het niet uitproberen en in praktijk (blijven) brengen, verandert er op de lange termijn niets. Dan worden de doelen nooit werkelijkheid. Het gaat erom dat je specifieke acties daadwerkelijk direct in de praktijk toepast en volhoudt!

Start met focus en maak af

Een grote valkuil die we vaak tegenkomen, is dat er veel te veel projecten en acties tegelijkertijd worden gestart zonder dat ze worden afgemaakt. Zet dus vooral niet te veel verschillende projecten en acties in gang. Start met focus en maak af. Maak af. Nee deze herhaling is geen foutje. We herhalen: maak af! Begin geen nieuw project voordat het oude is afgerond, geëvalueerd, leerpunten zijn besproken en beschreven, ieders bijdrage zichtbaar is gemaakt en gevierd is dat jullie er veelManagementboek Feedforward in Leiderschap van hebben geleerd. Natuurlijk ging niet alles goed. Gelukkig maar, jullie bouwen met een growth mindset aan betere resultaten en willen leren daar steeds beter in te worden. Daarna starten jullie pas een nieuwe actie of een volgend project. Nu horen we je denken: ‘Maar al die projecten moeten echt allemaal af en onze tijd is schaars!’ Klopt. Wat je kan helpen, is te reflecteren op alle projecten en initiatieven waaraan jullie werken en deze te prioriteren. Hebben ze allemaal dezelfde prioriteit wanneer je kijkt naar hun bijdrage aan de gemeenschappelijke ambitie? Dit is weer een mooie gelegenheid om de gemeenschappelijke ambitie centraal te stellen en duidelijk te maken wat je überhaupt wilt bereiken met ieder project en initiatief waar je energie aan geeft.

Kleine stapjes

‘Ik wil een marathon rennen!’ Dat is een mooie doelstelling, maar de eerste ‘actie’ die je in zo’n geval doet is niet als training de halveJe doelen bereiken vraagt om inzicht in je kwaliteiten marathon van Egmond rennen. Om gemeenschappelijke ambities en doelen met elkaar te bereiken, is in de eerste plaats de vertaling ervan naar een specifieke rol en specifiek gedrag essentieel. Wanneer jij als individu weet wat jouw ambitie vraagt qua gedrag, is het dus belangrijk te constateren wat je daarin al goed en/of makkelijk doet en wat je wilt leren net even anders te doen. Het nemen van kleine stapjes is hierbij belangrijk. Wees heel bewust bezig met die net even andere actie, die je niet gewend bent vaak te nemen. Kleine stapjes maken het minder groot en minder beladen en dus wordt het makkelijker om positief te ervaren dat het werkt (de ‘laaghangend fruit’-methode wordt dat ook wel genoemd).

Start dus acties voor jezelf en/of met elkaar op, in lijn met de gemeenschappelijke ambitie die jullie willen bereiken en met jouw rol en bijdrage daaraan. Zo kunnen jullie elkaar er ook makkelijker op aanspreken: samen reflecteren op wat wel werkt en bijdraagt aan succes (en wat minder). Om welke acties gaat het precies? We nodigen je graag uit: krijg inzicht in je kwaliteiten en die van je collega’s en reflecteer deze kwaliteiten in relatie tot de gestelde meetlat. Kijk goed welk gedrag al goed bijdraagt vanuit kwaliteiten; dat handhaaf je bij het ondernemen van acties. Bepaal ook welk alternatief gedrag beter zichtbaar mag worden ingezet. Uiteraard moet je daarbij afstemmen op de specifieke situatie en/of je gesprekspartners. Wat hebben zij van jou nodig, naast jouw patroonmatige wijze van handelen, om meer open te staan voor jouw boodschap of om met je mee te willen bewegen?

Je doelen bereiken vraagt om inzicht in je kwaliteiten

Vaak zijn mensen wel degelijk in staat alternatieve kwaliteiten zichtbaarder te tonen. Het brein geeft echter de voorkeur aan de patroonmatige wijze van handelen, want dat is wel zo comfortabel. Wanneer je constateert dat je voorkeurswijze van handelen in een bepaalde situatie niet voldoende (of niet de juiste) impact heeft, is het nodig om hier bewust bij stil te staan en naast inzicht te krijgen in de kwaliteiten die je normaal inzet, ook nog andere kwaliteiten aan te boren. Vaak zijn dat kwaliteiten die je ook beheerst.

Een voorbeeld van de respons op de feedforward analyse™: wanneer je concludeert dat je de caring kwaliteiten wat beter zichtbaar mag inzetten om je doelen nog effectiever te bereiken, zoek je naar de caring kwaliteiten in het midden van de grafiek. Wanneer het juist gaat om de meer daring kwaliteiten, zoek je dus naar de meer daring kwaliteiten in het midden van de grafiek. Houd het vooral klein. Je hebt waarschijnlijk best een breed palet aan kwaliteiten teruggekregen, dus je kunt het al lang. Het gaat er hoogstens om deze specifieke kwaliteiten in sommige situaties wat bewuster in te zetten. Je hoeft niet een kwaliteit aan te wenden of gedrag te laten zien waarover je niet beschikt (dus van een 2 een 3 maken). Je leert op deze wijze beter jongleren met het gedrag en de kwaliteiten die je al beheerst. Dit is makkelijk toe te passen, zeker wanneer je het klein houdt. Experimenteer er maar eens mee!

ACTIE: DE BESLISSINGSMUNT VAN GEORGE PARKER

Wij werken tijdens programma’s regelmatig samen met George Parker, online en offline creatief producent van verandering, auteur van onder andere de bestseller Het Kleine Boek van de Creativiteit, coach, maar bovenal een fantastisch illusionist en mentalist. Tijdens een online programma ontvingen de deelnemers vooraf onder meer een beslissingsmunt.

De beslissingsmunt kan ook jou helpen bij het in gang zetten van acties. George omschrijft het als volgt: ‘Als je voor een groot of klein dilemma staat, raken we vaak in analysis paralysis verzeild. We piekeren te veel, waardoor we een halfslachtige of helemaal geen keuze maken en daardoor energie en momentum verliezen. Benoem de twee mogelijke uitkomsten van het dilemma, bijvoorbeeld: ja/nee, straks/nu, meer/minder enzovoort. Bepaal voor welk antwoord de plus en min (of kop of munt) op de munt staan. Gooi de munt in de lucht en terwijl deze valt zul je voelen op welk antwoord je hoopt.’

‘Als je een (kleine) teleurstelling voelt, hoopte je op het andere antwoord. Negeer dan de uitslag van de munt en ga voor het antwoord waar je meer voor voelde. Als je je opgelucht voelt bij de uitkomst, ga je dat doen. Het kan zijn dat je nog steeds niet weet wat je doet. Dan maakt het niet uit: doe iets en blijf niet in twijfel hangen. Het wonderlijke is dat als je een keuze hebt gemaakt, de verwarrende gedachten afnemen en je mogelijkheden ontdekt om je keuze te realiseren.’

ACTIE: Experimenteer met kleine, andere, acties

  • Welke acties dragen optimaal bij aan de realisatie van je teamambitie en -doelen? Wie binnen je team kan vanuit welke kwaliteiten daar succesvol aan bijdragen? Wat betekent dat voor jou en het gedrag van de ander?
  • Wat kun je blijven laten zien en welk ander gedrag kun je vertonen? Je gaat experimenteren met het volgende alternatieve gedrag….
  • Om het klein te houden spreek je met jezelf het volgende af: de volgende keer dat je specifiek ‘nieuw’ gedrag in praktijk wilt brengen, neem je vijf minuten reflectietijd vooraf (‘wc-tijd’ noemen we dat: van tevoren even vijf minuten alleen op de wc je voorbereiden). Je reflecteert op wat je zo meteen wilt bereiken en welk gedrag je daartoe gaat laten zien. Je spreekt met jezelf af dat je dat op eenzelfde wijze mag doen als altijd én dat je van jezelf niet weg mag gaan uit het overleg of het gesprek voordat je ook dat andere ‘nieuwe’ gedrag hebt laten zien.
  • Krijg inzicht in je kwaliteiten en die van je collega’s. Gebruik daarvoor het bijvoorbeeld de feedforward analyse™.

 

We werken voor teams en organisaties die beter willen presteren. Met onder andere de volgende profit, non-profit en overheidsorganisaties werken wij actief aan verbetering persoonlijke-, team– en organisatieontwikkeling op basis van feedforward: ABN Amro Bank, gemeente MaastrichtQirion B.V.Wageningen Universiteit & ResearchN.V. Nederlandse GasunieRoyal FloraHollandStaatsbosbeheer, Allerzorg, KLM, Handson Information Management, Merem Medische Revalidatie, De Nederlandsche Bank, Scholengroep Het Plein, Bouter Group, Brandweer Regio Gooi & Vechtstreek, Medisch Spectrum Twente, Palace Casiono’s, UMC Utrecht, Heineken, Universiteit Utrecht, RTL NederlandRVO, Actor, Sanquin en Wereldhave.

We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Marco Schreurs of Muriel Schrikkema (035-6037979).

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
DNB
Heineken
Actor
Human Total Care
ABN Amro
NWO
Nederlandse Gasunie
Wageningen University & Research